Start in afaceri: Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare START

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Start in afaceri: Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare START Start in afaceri: Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare START
de Silviu Marian Banila la 07 Mar. 2014
aippimmotimmcprogramconsiliul concurenteischema de minimisinventar

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT), prin Directia Implementare Programe pentru IMM (DIMMMAT-DIPIMM), in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 430/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectivul programului il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private. 
Prezenta procedura instituie o schema transparenta de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis.
Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
 
2. Bugetul Programului 
 
 Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014, pentru acordarea de Alocatii Financiare Nerambursabile (AFN) aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 356/2013  a Bugetului de Stat pe anul 2014 este de 13.000.000 lei. Prin implementarea programului in anul 2014 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 130 de beneficiari.
 
3. Beneficiarii Programului
 
Pot beneficia de prevederile Programului societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizate in baza Legii  nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare  sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei.
c)        au capital social integral privat;
d) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati comerciale nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate comerciala.
e)       administratorul societatii este cetatean roman si  are cel putin studii medii definitivate (cu diploma de bacalaureat sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor);
f)      au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care acceseaza este eligibil in cadrul Programului.
g)     nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
h)     nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii; 
i)     nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
j)    nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.
 
3.1. (1) Nu beneficiaza de prevederile Programului: 
intermedieri financiare si asigurari: 
- 641 - Intermediere monetara
- 642 - Activitati ale holdingurilor
- 643 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
- 649 - Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
- 651 - Activitati de asigurari
- 652 - Activitati de reasigurare
- 653 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
- 661 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii 
- 662 - Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
- 663 - Activitati de administrare a fondurilor
tranzactii imobiliare:
- 681 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 682 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 683 - Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
6910 -  Activitati juridice 
920 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri 
productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope: 
- 110 - Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
- 1200 - Fabricarea produselor din tutun
- 2540 - Fabricarea armamentului si munitiei 
- 2051 - Fabricarea explozivilor 
- 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate 
- 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 
productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, precum si:
a) activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
- 031 - Pescuitul
- 032 - Acvacultura
b) activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;
c) activitati de procesare si marketing ale produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
a. cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
b. cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);
d) activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;
f) ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN  Rev.2) 
- 051 - Extractia carbunelui superior
- 052 - Extractia carbunelui inferior
- 061 -  Extractia petrolului brut
- 062 -  Extractia gazelor naturale
- 0721 - Extractia minereurilor de uraniu si toriu
- 0892 – Extractia turbei
- 091 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 099 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
g) ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost. 
 
 (2) Nu pot beneficia de Alocatii Financiare Nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro, echivalentul in lei. Operatorii economici care vor depasi acest prag prin insumarea Alocatiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare numai pana la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul in lei.
(3)  Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul implicat in implementarea Programului si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul implicat in implementarea Programului si rudele acestora.
 
Nota referitoare la conflictul de interese :
Legislatie conexa: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea  faptelor de coruptie; Legea nr 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile si autoritatile publice; Codul Penal al Romaniei; 
 
4. Tipurile de ajutor financiar
4.1  Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism prin Directia Implementare Programe pentru IMM administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel  local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumite in continuare OTIMMC si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. 
4.2. Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri , in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:
- Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
- Contributie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
 
4.3. Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
b) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; 
c) Mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) sau microbus transport persoane, in stricta legatura cu activitatea/activitatile pe care s-a accesat programul; 
d) Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
e) Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)
f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii si comert, inclusiv din elemente prefabricate) . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba  destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului; 
            g) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare; 
h) Realizarea unui site  pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
j) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;
k)  Promovarea on-line a activitatilor societatii comerciale, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor desfasurate de societate, pe suport hartie si pe suport electronic, in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta
l) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 5% din valoarea eligibila/decontata a proiectului mai putin consultanta) . La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70. 
4.4 In planul de afaceri on-line trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pe care se acceseaza finantarea. Nu se finanteaza elementele de cost care nu sunt in stricta legatura cu activitatile pe care se acceseaza si cu procesul de productie/comert/serviciul prestat; Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.
4.5. Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.6. Activele achizitionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislatiei in vigoare. Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse si nici achizitionarea in sistem leasing. 
4.7.  Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data. Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati aplicante la Program in anul 2014.
4.8. Beneficiarii sunt obligati sa asigure bunurile achizitionate prin Program in favoarea OTIMMC, impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani, si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre administratorul programului; 
4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achizitionarea in conditii de piata 
   Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata cu respectarea principiilor prevazute in OUG 34/2006 privind achizitiile publice, respectiv sa intocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite , un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului, impreuna cu declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu se afla in cazurile prevazute la art 3.1 (3) din Procedura.
 
5. Procedura de inscriere in Program
5.1. Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro
5.2. Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.
5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa crearea contului de inscriere aplicatia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj si un link de confirmare. Dupa confirmare aplicatia de inregistrare a planului de afaceri va deveni activa pentru completarea on-line a planului de afaceri si   incarcarea in aplicatie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedura. In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 10 zile calendaristice de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului. In cazul in care nu sunt completate coerent si cu detalii toate punctele si subpunctele din cadrul fiecarei sectiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.
5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face in timp real si transparent la transmiterea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea verificarii administrative si al eligibilitatii  fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea verificarii administrative si al eligibilitatii  este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
5.6. (1) In momentul salvarii si trimiterii datelor inregistrate in aplicatie in cadrul planului de afaceri online, solicitantul va avea disponibila optiunea de tiparire a datelor inregistrate in aplicatie. Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii si cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat dupa trimiterea datelor.    
       (2) Dupa expirarea termenului prevazut la subpct. 5.3 si in conformitate cu punctajul obtinut in urma preselectarii solicitantilor, DIMMMAT-DIPIMM va face publica pe site-ul institutiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitantii  acceptati in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul Programului, precum si lista cu solicitantii respinsi care nu au obtinut punctajul minim de 50 de puncte.  Admiterea in Program se va face  in  ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul Programului, activitatea pe care acceseaza programul, locatia implementarii proiectului, numarul locurilor de munca existente la data inscrierii on-line si data si ora inregistrarii, conform principiului ” primul venit-primul servit”, in aceasta ordine. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare pentru fiecare proiect, denumit numar RUE.
5.7. (1) Solicitantii acceptati in vederea verificarii administrative vor transmite in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii listei conform. pct.5.6 (2), la OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta, cererea de finantare (Anexa 3) semnata si stampilata de administratorul societatii, insotita de urmatoarele documente justificative:
a) certificate de atestare fiscala, in original sau copie legalizata (sau adeverinta, dupa caz) emise conform prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru care au C.U.I. conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, in termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
b) certificate de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, (sau adeverinta, dupa caz) emise conform prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetele locale, atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru, in termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
c) Situatiile financiare ale solicitantului, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe a caror raza isi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr.90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date informative, anexe, balanta de verificare), sau declaratia de inactivitate, la 31 Decembrie 2013, in copie certificata (pentru societatile infiintate pana la 31.12.2013), sau ultima balanta de verificare pentru societatile infiintate in anul 2014;
d) certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea, in care sa se mentioneze actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii, in termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
5.8. (1) Intreaga documentatie va fi depusa 3 exemplare, 1 original si 2 fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificandu-se daca este original sau copie) conform scrisorii de instiintare pe care aplicatia o va transmite electronic fiecarui aplicant, intr-un plic sigilat in care se vor regasi Cererea de finantare insotita de documentele justificative conform punctului 5.7 din prezenta procedura, plic care sa poarte mentiunea “Documentatie administrativa - numar RUE“;
Pe plicul sigilat vor trebui trecute urmatoarele coordonate: 
I. Destinatar:
    -  OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedura);
    - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START -
II. Expeditor: 
    - nr. de inregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completa a operatorului economic solicitant/nume si prenume solicitant 
    - nr. de inregistrare la ORC - daca este cazul;
    - CUI/codul de inregistrare fiscala;/ CNP solicitant
    - suma AFN solicitata;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judetul.
 
(2) Prin copie certificata, in cadrul acestui Program, se intelege fotocopie cu stampila operatorului economic si semnatura reprezentantului legal /imputernicitului cu mentiunea „conform cu originalul”.
(3) Plicul va fi depus la sediile OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta (anexa 4 la prezenta Procedura) si va fi inregistrata depunerea in Registrul Unic Electronic al Programului.
 
6. Verificarea si selectia beneficiarilor
6. 1 (1) Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la pct 5.7 depuse de catre solicitantii declarati admisi, se realizeaza de catre Unitatile de Programare, Selectare, Evaluare si Contractare (UPSEC) din cadrul O.T.I.M.M.C..
(2) Verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, corelarea situatiilor financiare cu planul de afaceri, completarea explicita si cu detalii a tuturor campurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legaturii stranse a activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul, concordanta intre codul CAEN pe care se acceseaza si activitatile propuse in planul de afaceri  si a documentelor justificative prevazute la pct. 5.7 se realizeaza de catre UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C., in termen de 20 zile lucratoare de la data expirarii termenului precizat la pct. 6.1 (1).
(3) Scrisoarea de acceptare de principiu la finantare in limita bugetului/in afara bugetului, se transmite de catre OTIMMC solicitantului.
(4) Analiza din cadrul UPSEC-OTIMMC are ca finalitate stabilirea uneia din urmatoarele decizii:
a) acceptarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii proiectului. UPSEC va transmite solicitantilor admisi din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii, o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ si a eligibilitatii, semnata si stampilata de Seful OTIMMC.
b)  respingerea proiectului, in cazul in care, in urma verificarii, se constata neindeplinirea criteriilor mentionate la pct 6.1. solicitantului fiindu-i transmisa Scrisoarea de respingere de catre UPSEC din cadrul OTIMMC, semnata si stampilata de Seful OTIMMC.
c) solicitarea de clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului.
 
6.2. In cadrul Programului se finanteaza implementarea planurilor de afaceri in ordinea punctajului si in limita bugetului programului, care au obtinut cel putin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri. 
6.3. Finantarea planurilor de Afaceri se va face in ordinea punctajului obtinut in urma verificarii planului de afaceri de catre UPSEC OTIMMC si in limita bugetului alocat . 
6.4. Daca in urma analizei de catre UPSEC  a planului de afaceri si documentelor care insotesc planul de afaceri se constata ca informatiile declarate de solicitant nu sunt corecte/reale, ele generand si un punctaj diferit, solicitantul va primi Scrisoare de  respingere la finantare.
6.5. In conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.
6.6. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formuland o contestatie, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.
 
6.7. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
- dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura reprezentantului legal si stampila.
 
6.8. Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui o Comisie de contestatie din cadrul OTIMMC, formata din membrii care nu au participat la procesul de evaluare.
6.9. Termenul de solutionare este de 10  zile calendaristice de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin fax, email, sau prin posta, cu confirmare de primire.
 
6.10 (1) In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finantare in limita bugetului, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finantare (anexa nr.9 la prezenta Procedura). Pentru intocmirea Contractelor de Finantare, beneficiarii trebuie sa prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajanta)/ extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de  suma necesara cofinantarii /contract/ linie de credit, emise de o institutie financiara bancara din Romania, si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile. Dovada capacitatii de finantare/cofinantare a proiectului va fi prezentata la  sediul OTIMMC la momentul semnarii contractului de finantare de catre  parti.Termenul maxim de semnare a Contractului de finantare este 01 Septembrie 2014. 
(2)  In maxim 60 de zile lucratoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul OTIMMC. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este respins de la finantare. 
6.11. Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul DIMMMAT-DIPIMM la propunerea OTIMMC pentru situatii exceptionale (de exemplu intarzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acorda o singura data, pe baza unei cereri depuse de catre solicitant la sediul OTIMMC cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului limita de depunere a decontului.
6.12 . (1) Acordarea AFN se face in maxim 2 transe (prima transa trebuie obligatoriu sa fie mai mare sau egala cu 50 % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate si va fi depusa obligatoriu pana cel tarziu la data de 01.08.2014, in caz contrar aplicantul fiind respins la finantare), pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la prezenta procedura), pe care beneficiarul trebuie sa o depuna spre aprobare la OTIMMC, insotita de urmatoarele documente indosariate:
a) formularul de decont prevazut in anexa nr. 12 la prezenta procedura;
b) documentele justificative care insotesc formularul de decont, in original si 2 fotocopii certificate, in ordinea activitatilor completate in formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de catre UPSEC, prin semnatura si stampila reprezentantului UPSEC;
c) declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca activul/activele achizitionat/ achizitionate este/sunt nou/noi/ si puse in functiune la locul implementarii proiectului, si ca nu aplica pentru acesta/acestea, amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) copie certificata de pe fisa de amortizare a activului achizitionat, cu codul de clasificare al acestuia;
e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participarii in Program pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2015, catre Unitatea  Monitorizare, Control si Raportare  din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedura;
f) dovada inregistrarii brevetului de inventie/marcii de produs sau serviciu/indicatiei geografice/design industrial la O.S.I.M.
g) contract/polita de asigurare pentru bunurile achizitionate prin program cesionata in favoarea OTIMMC;
h) dovada achizitiei proprietatii pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (contract de vanzare-cumparare, extras de carte funciara, antecontract de vanzare-cumparare intabulat), iar pentru spatiile din elemente prefabricate se va prezenta dovada detinerii in proprietate/folosinta a terenului inregistrata la notariat/primarie/organ fiscal, certificat de urbanism, autorizatie de constructie (daca este cazul), extras de carte funciara;
i) cartea de identitate a vehicului achizitionat, din care sa rezulte categoria de folosinta; 
j) raport de evaluare a activului de la pct. 4.4. lit f. intocmit de expert autorizat ANEVAR, cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate;
k) dosarul de achizitie conform pct. 4.11.; pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate
l) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus in limba romana si legalizat(daca este cazul), factura fiscala, tradusa in limba romana si legalizata(daca este cazul), copia manualului operational/de operatiuni, dovada inregistrarii marcii francizate la organismul abilitat din Romania sau din tara de origine, cu traducere autorizata in limba romana; 
m) pentru licente si software - contractul cu furnizorul, tradus in limba romana si legalizat (pentru furnizori externi), factura fiscala, tradusa in limba romana si legalizata (pentru furnizori externi), copia manualului de utilizare a licentei;
n) pentru etichetare ecologica - documente care sa ateste certificarea etichetarii ecologice de catre un organism abilitat; 
o) pentru cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale - contractul de prestari servicii cu furnizorul de servicii de formare si dovada autorizarii, factura fiscala, in original si copie certificata,  copie certificata dupa diploma de absolvire.
p) pentru consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul programului - contractul de prestari servicii cu furnizorul de servicii de consultanta  ; certificatul constatator al furnizorului de consultanta cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (in copie certificata), factura fiscala, in original si copie certificata,  proces-verbal privind executia contractului de consultanta.
r) pentru locurile de munca nou create in cadrul proiectului - dovada crearii acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de munca inregistrat, cu norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata, si ulterior, pe toata perioada de raportare se va face dovada mentinerii acestora, cu documentele prevazute de legislatia in vigoare (extras REGES din REVISAL si Raport salariati din REVISAL). Pentru locurile de munca nou create in cadrul proiectului prin intermediul ANOFM se va prezenta dispozitia de repartizare.
(2) Intreaga documentatie va fi depusa in 3 exemplare: 1 original si 2 fotocopii certificate.
6.13. Toate cele 3 exemplare ale dosarelor continand acelasi numar de documente vor fi puse intr-un plic sigilat si depuse  la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedura).
 I. Destinatar:
    -  OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedura);
    - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START -
II. Expeditor:
    - nr. de inregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completa a operatorului economic solicitant;
    - nr. de inregistrare la ORC;
    - CUI/codul de inregistrare fiscala;
    - suma AFN solicitata;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judetul.
 
In cazul in care sunt necesare clarificari privind cheltuielile pentru care se solicita finantare, aplicantului i se transmite Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului. 
 
6.14. Nu se admit compensari intre valorile unitare ale activelor cuprinse in notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finantare mentionate in schema de finantare din planul de afaceri.
6.15. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achizitionare, activele pentru care au primit acordul de principiu. 
6.16. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii Contractului de finantare, nu sunt eligibile, cu exceptia celor de la pct. 4.3 lit. l).
6.17  Dupa efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta OTIMMC formularul de decont (anexa 12) in vederea aprobarii de catre UPSEC si UMCR din cadrul OTIMMC si facturile fiscale originale. Pentru platile efectuate in valuta, conversia se face utilizandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a procedurii de implementare a programului.
6.18  In cadrul derularii programului, solicitantii care renunta total sau partial la finantare au obligatia completarii cererii tip de renuntare totala / partiala (Anexa nr. 10). 
 
7. Monitorizare si control 
 
7.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Programului se va face de catre Unitatea de Monitorizare, Control si Raportare, denumita in continuare UMCR din cadrul OTIMMC.
7.2. In cadrul OTIMMC  se constituie Unitatea de Monitorizare Control si Raportare al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia Sefului OTIMMC. Reprezentantii DIMMMAT-DIPIMM si cei ai OTIMMC - UMCR au dreptul sa verifice la sediul operatorilor economici, veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul Programului, facturile, polita de asigurare a bunurilor achizitionate, precum si dosarul de achizitie prevazut la pct.4.9.
Beneficiarul AFN trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului DIMMMAT-DIPIMM - OTIMMC, asupra utilizarii AFN acordate prin Program. 
7.3. Verificarea la fata locului vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico-financiare. Pe durata efectuarii controlului la adresa unde intreprinderea a realizat investitia si la sediul social, echipa de control trebuie sa aiba acces la documentele contabile, in original, care fac obiectul finantarii. In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii DIMMMAT-DIPIMM si OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine AFN sau au schimbat destinatia acesteia, sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in contract, UMCR va propune recuperarea totala sau partiala a ajutorului de minimis acordat, si va anunta DIMMMAT-DIPIMM ca a fost declansata recuperarea ajutorului de minimis. 
 (1) Sumele care rezulta din recuperarea facilitatilor acordate prin program, au regimul juridic de creante fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul de Procedura Fiscala, coroborat cu OG. 117/2006, privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat. Calculul sumelor datorate, si Ordinul MECMA nr 1532/2012 privind aplicarea de catre AIPPIMM a art 18 din OG 117/2006, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data constatarii acestora de catre  O.T.I.M.M.C.
 (2). Inscrisurile intocmite de O.T.I.M.M.C., prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala, constituie titluri de creanta si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Creantele individualizate in aceste titluri au regimul creantelor fiscale. 
(3) In termen de 15 zile de la data intocmirii, titlul de creanta se comunica debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta, in contul indicat in cuprinsul acestuia.
(4) Titlurile de creanta impreuna cu dovada comunicarii acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate A.N.A.F., in vederea inscrierii debitului in evidente dupa expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanta necontestate sau dupa ramanerea definitiva a acestora in sistemul cailor administrative de atac sau dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
(5) Titlurile de creanta se pot contesta la organul emitent, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
(6) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 30 de zile de la data scadentei.
7.4. Pentru neplata la scadenta a sumei inscrise in titlul executoriu, beneficiarii datoreaza obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu OG. 117/2006, privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat si Ordinul MECMA nr 1532/2012 privind aplicarea de catre AIPPIMM a art 18 din OG 117/2006.
7.5. Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de catre OTIMMC, de la data la care ajutorul de minimis a fost pus la dispozitia beneficiarului si pana la data comunicarii catre organele fiscale ale A.N.A.F., iar organele fiscale ale A.N.A.F. vor calcula obligatii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii si pana la data stingerii sumelor prevazute de acestea.
7.6 Stingerea creantelor principale si accesorii individualizate in titlurile de creanta prevazute la art. 7.4 si art. 7.5 se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele fiscale competente subordonate A.N.A.F.
7.7. Sumele incasate potrivit art.7.6 constituie venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.
7.8.Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participarii la Program catre UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin posta sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prevazut in anexa nr. 7 la prezenta Procedura, in conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1-30 iunie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta.
In cazul neindeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finantare din bugetul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism pentru o perioada de 3 ani.
7.9. Verificarea pe teren se realizeaza de catre UMCR cel putin o data pe an, timp de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii AFN. 
   
8. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis
8.1. Beneficiarul finantarii nerambursabile va da o declaratie, in cerere-tip de acord de principiu pentru finantare prevazuta la anexa nr. 3 la prezenta procedura, privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 ale Tratatului CE, publicat in L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului in curs.
8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul DIMMMAT-DIPIMM, la adresa www.aippimm.ro.
8.3. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se face in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
8.4. Furnizorul de ajutor de stat, pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat. 
8.4.1. Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.
8.4.2. Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.
8.4.3. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizorul de ajutor de stat, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
8.5. Furnizorul de ajutor de stat va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art.6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 137/2007.
8.6. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
OTIMMC, va informa in scris prin intermediul notificarii de acord de principiu pentru finantare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L352/2013.
8.7. OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic, ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 euro, echivalentul in lei.
8.8. (1) DIMMMAT-DIPIMM va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la DIMMMAT-DIPIMM timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul Programului.
(2) Pentru realizarea acestei evidente, OTIMMC vor transmite catre DIMMMAT-DIPIMM toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevazute.
8.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului, vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.
8.10. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine DIMMMAT-DIPIMM., care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania si a registrului ajutoarelor de minimis.
  
9. Confidentialitate
 
9..1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, membrii OTIMMC si UCSEC avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.
9.2. DIMMMAT-DIPIMM si OTIMMC sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul AFN acordate, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).
 
Sursa: http://www.aippimm.ro/
 
Citeste in pagina 5 despre Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Urmareste-ne pe Google News

Ultimele NOUTATI

Doar 5% dintre angajatii romani au astazi meseria la care visau in copilarie. Ce joburi voiau atunci si in ce domenii au ajuns sa lucreze?
Companii

Doar 5% dintre angajatii romani au astazi meseria la care visau in copilarie. Ce joburi voiau atunci si in ce domenii au ajuns sa lucreze?

"Ce vrei sa te faci cand o sa fii mare?" - Fiecaruia dintre noi i-a fost adresata, cel putin o data in viata, aceasta intrebare. Iti mai amintesti ce ai raspuns? Astronaut, medic,...
today27 Mai. 2022
Un nou val de scumpiri peste romani: comerciantii se pregatesc sa creasca preturile. Sumpirile, estimate intre 10 si 30 de procente
Ultimele stiri economice

Un nou val de scumpiri peste romani: comerciantii se pregatesc sa creasca preturile. Sumpirile, estimate intre 10 si 30 de procente

Inflatia isi continua ascensiunea in Romania, antreprenorii romnai anticipand noi cresteri de pret in perioada urmatoare. Cei mai multi dintre acestia, care au raspuns in cadrul unui sondaj, au...
today27 Mai. 2022
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Marele anunt despre facturile romanilor la energie: sunt vizati absolut toti consumatorii
Ultimele stiri economice

Marele anunt despre facturile romanilor la energie: sunt vizati absolut toti consumatorii

today27 Mai. 2022
Inca un soc inflationist pe piata petrolului: titeiul a atins cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni
Ultimele stiri economice

Inca un soc inflationist pe piata petrolului: titeiul a atins cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni

today27 Mai. 2022
Gaminvest te ajuta sa gasesti spatiul ideal pentru afacerea ta si nu numai. Vezi detalii
Business

Gaminvest te ajuta sa gasesti spatiul ideal pentru afacerea ta si nu numai. Vezi detalii

today27 Mai. 2022
Investitii la bursa pentru incepatori: pretul unei actiuni listate la bursa nu reflecta neaparat valoarea sa reala. Ce inseamna asta
Banii tai - sectiune de educatie...

Investitii la bursa pentru incepatori: pretul unei actiuni listate la bursa nu reflecta neaparat valoarea sa reala. Ce inseamna asta

today27 Mai. 2022

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x