Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Cum se va aplica noul Cod Fiscal


Cum se va aplica noul Cod Fiscal
de la 20 Dec. 2015
Cum se va aplica noul Cod Fiscal
Tags: noul cod fiscalnorme aplicare cod fiscalmfp

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat normele de aplicare a noului Cod Fiscal, acestea clarificand prevederile actului normativ fara a modifica in vreun fel regulile stabilite de acesta, potrivit unui comunicat al ministerului de resort.

Conform MFP, normele clarifica prevederile Codului Fiscal fara a modifica in vreun fel regulile stabilite de acesta. 
 
Actualele norme insista asupra unor exemple concrete cu privire la interpretarea unor prevederi ale Codului Fiscal susceptibile de neclaritati.
 
Primul capitol, Dispozitii generale, clarifica ce se incadreaza la "activitati independente", sfera si modalitatea de aplicare a metodelor utilizate la estimarea pretului de piata, pentru tranzactiile intre persoane afiliate. 
 
De asemenea, vine cu precizari despre tratamentul fiscal aplicabil in cazul reincadrarii formei unei tranzactii/activitati de catre autoritatile fiscale.
 
Conform MFP, prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare definesc activitatea independenta ca fiind orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin patru din urmatoarele criterii:
 
1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru;
 
2. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
 
3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
 
4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
 
5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
 
6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective,
 
7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.
 
In acest context, orice activitate care nu indeplineste conditiile pentru a fi independenta poate fi reincadrata ca activitate dependenta.
 
Titlul II, Impozitul pe profit, stabileste regulile de incadrare si impunere pentru impozitul pe profit a diferitelor categorii de contribuabili, in functie de formele de organizare si functionare si de statutul lor fiscal. 
 
Acesta stabileste regulile de determinare a rezultatului fiscal in cazul contribuabililor care aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit si exemplifica elementele de calcul ale rezultatului fiscal care sunt incluse in baza impozabila. 
 
Tot aici, sunt aduse clarificari privind determinarea rezultatului fiscal al sediului permanent, legate de evitarea dublei impuneri precum si de alte aspecte internationale. Se clarifica si incadrarea in sistemul trimestrial/anual de calcul si plata a impozitului pe profit a contribuabililor, in functie de statutul acestora.
 
Titlul III, Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, stabileste sistemul de impunere a veniturile microintreprinderilor, detaliaza categoriile de persoane juridice romane care nu intra sub incidenta sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor si clarifica inceperea/incheierea perioadei impozabile in cazul infiintarii/lichidarii unei microintreprinderi, precum si data depunerii declaratiei in cazul microintreprinderilor care isi inceteaza existenta in cursul anului. 
 
Totodata, clarifica in ce masura microintreprinderile nou-infiintate aplica regimul favorabil prevazut de Codul fiscal si aspecte legate de determinarea bazei impozabile pentru microintreprinderi.
 
Titlul IV, Impozitul pe venit vine cu mai multe precizari: conditiile in care se acorda scutirea de la plata impozitului pe veniturile din activitati independente, salarii si asimilate salariilor, pensii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat; actualizarea veniturilor neimpozabile, in intelesul impozitului pe venit, pentru a corespunde cu legislatia specifica, in baza carora sunt acordate aceste drepturi; orice activitate desfasurata de o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, pentru a fi considerata activitate independenta, trebuie sa indeplineasca cel putin 4 din criteriile prevazute de lege; corelarea prevederilor Titlului IV- Impozitul pe venit cu cele cuprinse in Titlul II - Impozitul pe profit, in ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielilor efectuate in scopul desfaşurarii activitatii independente, la stabilirea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate; precizarea cursul de schimb utilizat la stabilirea echivalentului in lei a cheltuielilor deductibile limitat reprezentand contributii la un fond de pensii facultative, potrivit Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile şi completarile ulterioare si prime de asigurare voluntara de sanatate, conform Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, sume platite in scopul personal al contribuabilului; stabilirea tratamentului fiscal aplicabil veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala; clarificarea tipurilor de venituri cuprinse in venitul brut din salarii sau considerate asimilate salariilor; precizari privind includerea in venituri impozabile a avantajelor reprezentand contravaloarea contributiilor la un fond de pensii facultative potrivit legii si a primelor de asigurare voluntara de sanatate, conform legii suportate de angajator pentru angajatii proprii, precum si pentru alti beneficiari peste limita prevazuta de lege; clarificarea acordarii deducerii personale fiecarui parinte/tutore pentru copiii minori in intretinerea caruia se afla acestia; precizarea elementelor deductibile luate in calcul la stabilirea bazei impozabile pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor; exemplificarea tipurilor de entitati cuprinse in categoria “ entitatilor nonprofit“; precizarea elementelor care sunt incluse in cota forfetara de 40% reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului, pentru care contribuabilul nu este obligat sa prezinte documente justificative;
stabilirea regulii de determinare a venitului impozabil obtinut de persoana fizica in urma operatiunilor de lichidare a unei persoane juridice; exemplificarea tipurilor de instrumente financiare care genereaza venituri impozabile din dobanzi; precizarea modalitatii de stabilire a venitului din operatiuni cu instrumente finaciare derivate; clarificarea modalitatii de acordare a plafonului neimpozabil lunar pentru veniturile din pensii reprezentand drepturi primite in conformitate cu prevederile Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare;
precizarea modalitatii de alocare a cheltuielor efectuate in comun in situatia in care un contribuabil desfasoara o activitate agricola pentru care venitul net se determina pe baza de norma de venit si o alta activitate agricola pentru care nu exista obligatia stabilirii normelor de venit; clarificarea modalitatii de stabilire a bazei de calcul a impozitului in cazul in care transferul dreptului de proprietate se realizeaza prin hotarare judecatoreasca.
 
Potrivit Titlului V, Contributii sociale obligatorii, contribuabilii, persoane fizice, obligati la plata contributiilor sociale obligatorii, in sensul ca acestia includ si acele persoane fizice care nu au domiciliul sau resedinta in Romania si care, potrivit legislatiei europene aplicabila in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, datoreaza contributii sociale obligatorii in Romania.
 
Acelasi capitol stabileste sumele care se includ in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii, in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor.
 
Tot aici sunt specificate modalitatile de stabilire a bazei de calcul al contributiilor sociale obligatorii datorate de angajatori sau de persoanele asimilate acestora si de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente şi care determina venitul net anual pe baza normelor anuale de venit.
 
Observatii:
 
Cetatenii romani cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din salarii de la angajatorii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv, de la cei dintr-un stat care aplica un acord bilateral de securitate sociala cu Romania nu datoreaza contributii de asigurari sociale in Romania pentru aceste venituri in Romania. In cazul lor, se aplica regula potrivit careia lucratorii care se deplaseaza pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa faca obiectul unei singure legislatii in materie de securitate sociala, potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala.
 
Persoanele fizice, cetateni romani cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din salarii de la angajatori romani si sunt detasate intr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, se supun legislatiei din Romania si datoreaza contributiile sociale obligatorii in Romania, numai in situatia in care detin formularul portabil A1 eliberat de Casa Nationala de Pensii din Romania. Formularul A1 dovedeste exclusiv mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala (asigurare pentru pensie, accidente de munca si boli profesionale, asigurari sociale de sanatate, prestatii familiale) din statul de trimitere (statul de care apartine institutia care a emis respectivul document).
 
Pentru persoanele fizice, cetateni romani cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din salarii de la angajatorii dintr-un stat care aplica un acord bilateral de securitate sociala cu Romania se aplica prevederile din acordurile bilaterale in domeniul securitatii sociale. Conditiile detaşarii sunt similare celor prevazute de regulamentele comunitare, singurul element care difera fiind durata perioadelor de detaşare şi de prelungire a acestora. Institutia competenta in ceea ce priveşte determinarea legislatiei aplicabile in cazul lucratorilor migranti este Casa Nationala de Pensii Publice.
 
Persoanele fizice, cetateni romani cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din salarii intr-un stat care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabila in domeniul securitatii sociale şi a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, la angajatori din aceste state, care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania, nu datoreaza in Romania contributii sociale obligatorii pentru aceste venituri.
 
Titlul VI, Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti şi impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania, clarifica termenului redeventa si regularizarea impozitului retinut la sursa pentru urmatoarele categorii de venituri:
 
- veniturile obtinute de artisti sau sportivi rezidenti in state UE sau cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri; 
 
- veniturile reprezentand dobanzi obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
 
- veniturile din activitati independente care sunt obtinute din Romania de o persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.
 
Titlul VII, Taxa pe valoarea adaugata, vine cu urmatoarele precizari:
 
- extinderea posibilitatii de a crea un grup fiscal si in cazul persoanelor care sunt administrate de organe fiscale diferite; clarificari cu privire la determinarea regimului de impozitare in cazul serviciilor complexe si a operatiunilor accesorii unei livrari/prestari, in concordanta cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si cu prevederile Directivei 2006/112/CEE privind sistemul comun al TVA;
 
- reglementarea aspectelor ce tin de aplicarea cotelor de TVA, tinandu-se cont de modificarile aduse prin Legea nr. 227/2015 si jurisprudenta in materie.
 
In ceea ce priveste deducerea TVA, au fost preluate principiile generale pe care se bazeaza deducerea TVA care deriva din jurisprudenta CJUE, situatiile in care potrivit jurisprudentei autoritatea fiscala poate anula dreptul de deducere exercitat de persoana impozabila, precum si limitele stabilite de jurisprudenta CJUE in ce priveste dovezile care trebuie solicitate operatorilor economici in ce priveste deducerea TVA.
 
In ceea ce priveste ajustarile de TVA, s-au stabilit norme adaptate modificarilor aduse Codului fiscal, in principal cu privire la aria de cuprindere a notiunii de bunuri de capital si situatiile care impun ajustarea taxei. De asemenea, s-au stabilit detalii cu privire la normele tranzitorii aplicabile in cazul activelor corporale fixe care sunt considerate bunuri de capital numai incepand cu data de 1 ianuarie 2016; referitor la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, normele de aplicare au fost adaptate la jurisprudenta recenta a CJUE, cu privire la exercitarea dreptului de deducere inca inainte de inregistrarea in scopuri de TVA; in ceea ce priveste facturarea, s-au inclus prevederi referitoare la autofacturile emise pentru ajustarea taxei deductibile de catre beneficiari in situatia in care intervin evenimentele care genereaza ajustarea bazei si furnizorii nu emit facturi pentru reflectarea acestora, in conformitate cu noile prevederi din Codul fiscal care vizeaza aceste aspecte. De asemenea s-au reglementat cu claritate informatiile care trebuie inscrise intr-o factura cu privire la adresa furnizorului/beneficiarului in cazul in care acestia nu sunt stabiliti in Romania, sau sunt sedii secundare ale unor operatori stabiliti in Romania, precum si data care trebuie inscrisa intr-o factura in functie de momentul emiterii acesteia fata de faptul generator de taxa; referitor la asocierile in participatiune, au fost stabilite criterii clare de aplicabilitate a prevederilor referitoare la asocicieri si la modul in care functioneaza acestea din punct de vedere al TVA, in concordanta cu jurisprudenta CJUE in materie si, de asemenea, au fost incluse exemple in acest sens; s-au clarificat unele aspecte referitoare la aplicarea taxarii inverse, in functie de jurisprudenta CJUE in domeniu si modificarile/completarile aduse prin Codul fiscal rescris. 
 
Au fost exemplificate in special livrarile de constructii si terenuri pentru care se aplica taxare inversa, datorita complexitatii acestora.
 
Titlul VIII, Accize şi alte taxe speciale, simplifica modul de constituire a garantiilor pentru utilizatorul final care detine si calitatea de destinatar inregistrat. In acest sens garantia aferenta calitatii de utilizator final acopera si garantia aferenta calitatii de destinatar inregistrat.
 
Reglementeaza regimul fiscal de acordare a scutirii de la plata accizelor pentru produsele energetice obtinute in totalitate din biomasa, respectiv, biocarburanti si biocombustibili, prin introducerea in sarcina utilizatorului a obligatiei de a notifica utilizarea acestora in scop scutit. De asemenea, au fost introduse conditii suplimentare de acordare a scutirii care trebuie indeplinite de operatorul economic utilizator al acestor produse energetice.
 
Titlul VIII clarifica regulile aplicabile in cazul marcarii si colorarii motorinei scutite de la plata accizelor, precum si a pacurei si a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor, precum si a substantelor admise pentru marcare. Totodata, stabileste conditiile si modalitatile de aplicare a regimului accizelor nearmonizate pentru lichidele care contin nicotina ce poate fi inhalata cu ajutorul unui dispozitiv electronic si pentru produsele din tutun incalzit.
 
Titlul IX, Impozite si taxe locale, clarifica procedura prin care autoritatile locale pot stabili majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilanul localitatii.
 
Totodata, vine cu precizari legate de modul de calcul a impozitului pe cladiri in functie de destinatia cladirii, respectiv pentru cladiri rezidentiale, cladiri nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice si juridice. Este clarificat si modul de calculul al taxei pe cladiri/teren in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta incheiate pe o perioada mai mica de 1 an.
 
In cazul cladirilor cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice, la adresa carora este inregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457 din Codul fiscal (se considera cladire cu utilizare rezidentiala)
 
In cazul unei cladiri cu destinatie mixta, aflata in proprietatea persoanelor fizice, la adresa careia este inregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfasoara o activitate economica, cand se cunosc suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafetei folosite in scop rezidential, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafetei folosite in scop nerezidential, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.
 
Titlul X, Impozitul pe constructii, clarifica aspectele legate de stabilirea bazei impozabile asupra careia se aplica impozitul pe constructii.
 

Senior Editor Manager.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 4 din 5 - 3 voturi.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
Protectia Datelor cu Caracter Personal
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Protectia Datelor cu Caracter Personal
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Protectia Datelor cu Caracter Personal".


Recomandari MANAGER.RO


Cele mai citite stiri
Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

Protectia Datelor cu Caracter Personal


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016