Start in afaceri: Ghidul Solicitantului

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Start in afaceri: Ghidul Solicitantului Start in afaceri: Ghidul Solicitantului
de Silviu Marian Banila la 07 Mar. 2014
ghidul solicitantuluiafaceriproiecteimm-uriajutorminimis

Acest document reprezinta un indrumar pentru solicitantii de ajutor de stat in cadrul Schemei de ajutor de stat privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, instituitǎ prin H.G. nr. 274/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 305/28.05.2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS. DEFINITII.
 
1.1. Obiectivul schemei de ajutor de minimis 
 
Schema de ajutor de minimis instituitǎ prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, modificata si completata prin H.G. nr. 453/10.07.2013 prin H.G. nr. 623/21.08.2013 si prin H.G. nr. 848/11.11.2013 (denumita in continuare H.G. nr. 274/2013) are ca obiectiv stimularea realizarii de investitii de catre intreprinderile mici si mijlocii si crearea de noi locuri de munca.
Textul schemei de ajutor de stat este publicat integral pe site-ul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, la adresa: www.aippimm.ro – „Programe” – SCHEMA DE MINIMIS HG 274/2013
1.2. Cadrul de reglementare la nivel comunitar si national
La nivel comunitar:
Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379/2006, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.
La nivel national:
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1042/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305/28.05.2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
1.3. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis
 
Conform prevederilor art. 9 alin. (1) si alin. (2) din H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
Emiterea acordurilor pentru finantare se realizeaza de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei.
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, sesiunea incepe dupa publicarea pe site-ul www.aippimm.ro  a duratei sesiunii si a datei de la care se pot inregistra Formularele de inscriere online.
 
Plata ajutorului de minimis aprobat conform acordurilor pentru finantare emise in perioada de valabilitate a schemei se efectueaza pana la 31 decembrie 2015, in limita bugetului anual alocat schemei.
ATENTIE!
Plata ajutorului de minimis se realizeaza in limita bugetului anual alocat.
 
1.4. Bugetul schemei de ajutor de minimis
 
Conform prevederilor art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 si 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015.
 
1.5. Modalitatea de acordare
 
Conform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor:
- de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (denumit in continuare Departament), 
- sub forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, 
- in limita echivalentului in lei a valorii maxime de 100.000 euro, la cursul oficial al BNR din data publicarii HG 848/2013 in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr 689/11.11.2013, pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi.
 
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare , se considera ca ajutoarele de minimis se acorda in momentul in care intreprinderea obtine dreptul legal de principiu de a primi ajutorul, respectiv data semnarii acordului pentru finantare.
 
Conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, la depunerea Cererii de acord pentru finantare, intreprinderile au obligatia depunerii unei declaratii scrise referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal in curs. (Formularul nr 1 Sectiunea C )
Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, Departamentul prin OTIMMC, in calitate de furnizor, informeaza in scris intreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat si la caracterul de minimis al acestuia.
Conform prevederilor art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Departamentul, prin OTIMMC, acorda ajutor de minimis dupa verificarea respectarii conditiilor prevazute la art. 4 din hotarare.
 
1.6. Sectoarele de activitate eligibile pentru a beneficia de ajutor de minimis
 
Conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006, detaliate la sectiunea 1.7.
 
1.7. Sectoarele de activitate neeligibile 
 
Conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se acorda ajutoare de minimis:
a) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii;
 
ATENTIE!
Nu se acorda finantare pentru activitatile codurilor CAEN din sectoarele pescuitului si acvaculturii.
Produsele pescaresti si de acvacultura sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000.
 
b) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara de produse agricole;
 
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006, “produsele agricole” inseamna produsele enumerate in Anexa I la Tratatul CE, si anexate prezentului Ghid, cu exceptia produselor pescaresti, reglementate de lit. a).
 
c) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole,
- atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
- atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari;
 
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006,
- "transformarea produselor agricole" inseamna o operatiune asupra produsului agricol in urma careia rezulta de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitatilor agricole necesare prepararii unui produs animal sau vegetal pentru prima vanzare;
- "comercializarea produselor agricole" inseamna detinerea sau expunerea in vederea vanzarii, oferirea spre vanzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau operatori si a oricarei activitati constand in prepararea unui produs in vederea primei vanzari; o vanzare de catre un producator primar catre consumatorii finali este considerata comercializare, in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.
 
d) pentru activitati legate de exportul catre tari terte sau catre state membre ale Uniunii Europene, respectiv nu se acorda ajutoare legate direct de cantitatile exportate, ajutoare destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) pentru folosirea marfurilor autohtone in locul celor importate; intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui;
f) pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;
g) intreprinderilor aflate in dificultate.
Nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul programului I.M.M.-urile care solicita finantare pentru activitatile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006. 
 
1.8. Definitii
Conform prevederilor art. 1 din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.8.1. Ajutor de stat
 
Conform prevederilor art. 1 lit. a) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul de stat reprezinta orice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice forma, care denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta, prin favorizarea anumitor intreprinderi sau sectoare de productie, in masura in care acestea afecteaza schimburile comerciale dintre Statele Membre.
 
1.8.2. Schema de ajutor de stat
Conform prevederilor art. 1 lit. b) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, schema de ajutor de stat reprezinta orice act in baza caruia, fara a fi necesare masuri suplimentare de punere in aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale intreprinderilor definite in mod general si abstract, precum si orice act in baza caruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor intreprinderi pentru o perioada de timp nedeterminata si/sau    intr-un cuantum nedeterminat.
1.8.3. Acordul pentru finantare
Conform prevederilor art. 1 lit. c) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, acordul pentru finantare reprezinta actul juridic care atesta dreptul de principiu al intreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis si din care rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice.
 
1.8.4. Intreprindere
Conform prevederilor art. 1 lit. d) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderea reprezinta orice forma de organizare a unei activitati economice si autorizata potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv societati comerciale si societati cooperative.
1.8.5. Intreprinderi mici si mijlocii
 
Conform prevederilor art. 1 lit. e) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderile mici si mijlocii reprezinta acele intreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care fie au o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro si se clasifica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
- intreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este intreprinderea care are intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro;
- intreprindere mica, din cadrul categoriei de IMM, este intreprinderea care are intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
- microintreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este intreprinderea care are pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei.
ATENTIE!
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, o intreprindere isi pierde calitate de IMM doar in cazul in care depasirea plafoanelor prezentate mai sus se produce in doua exercitii financiare consecutive.
Incadrarea operatorilor economici in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pe baza declaratiei pe proprie raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii pentru anul fiscal 2012.
 
1.8.6. Intreprindere in dificultate
 
Potrivit prevederilor Cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, o intreprindere este considerata in dificultate in urmatoarele situatii: 
a) in cazul unei societati cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut in ultimele 12 luni;
b) in cazul unei societati in care cel putin o parte din asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut in ultimele 12 luni;
c) pentru intreprinderea de orice forma juridica, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile prevazute de legislatia nationala privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.
Chiar  in cazul in care nici una din conditiile de la lit. a), b), c) nu este indeplinita, o firma este considerata in dificultate, in special in cazul in care prezinta:
1) cresterea pierderilor;
2) scaderea cifrei de afaceri;
3) cresterea stocurilor;
4) indatorare crescuta;
5) scaderea sau disparitia activului net.
De asemenea, se considera ca o intreprindere se afla in dificultate in cazul in care nu este capabila, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate obtine de la proprietarul/actionarii sau creditorii sai, sa opreasca pierderile care, fara interventia din exterior a autoritatilor publice, o vor condamna, aproape sigur, la iesirea din afaceri in termen scurt sau mediu.
ATENTIE!
In cazul in care, din analiza situatiilor financiare anuale corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat si aprobat (anul 2012), reiese ca intreprinderea inregistreaza simptomele de:
1) cresterea pierderilor,
2) scaderea cifrei de afaceri,
3) cresterea stocurilor,
4) indatorare crescuta,
5) scaderea sau disparitia activului net, 
se va lua in considerare, in procesul de solutionare a Cererii de acord pentru finantare, o justificare a situatiei economico-financiare a intreprinderii realizata pe baza unei analize a evolutiei acesteia in ultimii trei ani fiscali anteriori inregistrarii Cererii de acord pentru finantare.
Intreprinderea solicitanta de ajutor de minimis anexeaza aceasta justificare la situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat si aprobat (anul 2012).
 
1.8.7. Demararea investitiei
Conform prevederilor art. 1 lit. f) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, demararea investitiei reprezinta inceperea lucrarilor de constructie sau, dupa caz, prima comanda ferma pentru echipamente, excluzand studiile de prefezabilitate.
 
ATENTIE!
Orice cheltuiala efectuata inaintea semnarii Acordului de finantare nu este considerata cheltuiala eligibila.  
ATENTIE!
Lucrarile de constructie nu pot incepe inainte de semnarea contractului de constructie.
ATENTIE!
In cazul achizitiei de constructii, prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. b) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, momentul demararii investitiei este considerat momentul semnarii Contractului de vanzare.
 
1.8.8. Locatia realizarii investitiei
Conform prevederilor art. 1 lit. g) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, locatia realizarii investitiei reprezinta sediul social sau unul din punctele de lucru ale intreprinderii, inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, unde se realizeaza investitia.
ATENTIE!
Pentru o intreprindere se finanteaza investitiile realizate intr-o singura locatie, care reprezinta fie sediul social, fie unul din punctele de lucru ale intreprinderii.
 
ATENTIE!
Intreprinderea care beneficiaza de ajutor de minimis pentru o activitate care se desfasoara in afara sediului social si a sediilor secundare trebuie sa stabileasca locatia realizarii investitiei la sediul social sau la unul din punctele de lucru. Aceasta locatie trebuie sa fie adecvata activelor din planul de investitii. Activele finantate se vor regasi la locatia realizarii investitiei si/sau in locurile unde se desfasoara activitatea finantata, in baza contractelor incheiate de intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis.
 
 
1.8.9. Constructie
Conform prevederilor art. 1 lit. h) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare , constructia reprezinta: 
cladire cu destinatie industriala, 
cladire cu destinatie invatamant, 
cladire cu destinatie stiinta, 
cladire cu destinatie cultura si arta, 
cladire cu destinatie ocrotirea sanatatii,
cladire cu destinatie asistenta sociala, 
cladire cu destinatie cultura fizica si agrement,
cladire cu destinatie prestarea altor servicii, 
in care se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantarea.
ATENTIE!
Conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cladirea reprezinta o constructie sub forma de incinta inchisa, in care se desfasoara o activitate: 
- de productie,
- de invatamant, 
- de stiinta, 
- de cultura si arta, 
- de ocrotire a sanatatii, 
- de asistenta sociala, 
- de cultura fizica si agrement,
- de prestare a altor servicii.
 
ATENTIE!
Nu sunt considerate cheltuieli eligibile lucrarile de modernizare, extindere, finalizare, reabilitare a cladirilor existente.
 
1.8.10. Arie desfasurata
Conform prevederilor art. 1 lit. i) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, aria desfasurata reprezinta suma ariilor tuturor nivelelor constructiei, conform STAS 4908-85 “Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale”.
 
1.8.11. Plan de investitii
Conform prevederilor art. 1 lit. j) si Art. 3, alin. 4  din Anexa la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, planul de investitii reprezinta documentul care cuprinde :
a) date generale: beneficiarul investitiei, persoana de contact si datele de contact, denumirea proiectului de investitii si locatia realizarii investitiei;
b) descrierea intreprinderii solicitante si prezentarea activitatii acesteia (se prezinta un scurt istoric al intreprinderii, activitatea curenta, produsele/serviciile oferite); 
c) prezentarea activitatii pentru care se solicita finantare, aferenta codului CAEN din Cererea de acord pentru finantare cu mentionarea experientei in domeniu;
d) descrierea activelor ce urmeaza a fi achizitionate si incadrarea acestora in fluxul tehnologic in cazul in care intreprinderea desfasoara activitate de productie; 
i) se descriu in detaliu activele considerate eligibile - caracteristici fizice si tehnice;
ii) se justifica necesitatea achizitionarii fiecarui activ pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantare;
iii) in cazul unei activitati productive, se prezinta fluxul tehnologic, cu pozitionarea activelor ce fac obiectul proiectului, in cadrul fluxului; 
iv) se prezinta produsele/serviciile obtinute/prestate ca urmare a implementarii planului de investitii propus spre finantare;
v) se descrie sumar piata de desfacere;
e) in cazul realizarii unei constructii, prezentarea caracteristicilor acesteia, schita amplasamentului cu mentionarea suprafetei desfasurate a constructiei pe baza careia s-au intocmit devizul general pe obiective si devizul obiectului, realizate conform Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 
f) graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea ajutorului de minimis solicitat;
g) evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei pe baza elementelor principale ale Bilantului si Contului de profit si pierdere, plecand de la situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat si aprobat;
proiectiile se refera la intreaga activitate a intreprinderii si includ ajutorul de minimis solicitat;
proiectiile pornesc de la datele inregistrate in ultimul exercitiu financiar incheiat si se realizeaza pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investitii si pe urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;
proiectiile realizate trebuie sa fie realiste, in concordanta cu evolutia intreprinderii pana in prezent si viziunea privind cresterea performantelor economice;
h) calendarul crearii noilor locuri de munca, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f) din H.G. nr. 274/2013 - se prezinta sub forma tabelara si contine urmatoarele informatii:
 
Nr. crt. Valoarea ajutorului de minimis solicitat Nr. de locuri de munca existente la data inregistrarii Formularului de inregistrare online   Nr. de locuri de munca nou-create Anul in care se creeaza locurile de munca
 
ATENTIE! 
Data limita pana la care se pot prezenta dovezile infiintarii de noi locuri de munca prevazute in Schema este data ultimei cereri de plata din an.
 
i) consideratii privind viabilitatea proiectului de investitii - se analizeaza evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei.”
 
1.8.12. Loc de munca
Conform prevederilor art. 1 lit. k) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, locul de munca reprezinta locul ocupat de o persoana angajata pe baza unui contract de munca pe o perioada nedeterminata cu norma intreaga.
 
1.8.13. Crearea de locuri de munca
Conform prevederilor art. 1 lit. l) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, crearea de locuri de munca reprezinta cresterea numarului de salariati angajati direct de intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, in raport cu numarul de locuri de munca existente la momentul inregistrarii Formularului de inscriere online. 
 
1.9.  Criterii de eligibilitate 
Conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia de ajutor de minimis intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele conditii:
 
a) sunt inregistrate ca societati comerciale sau societati cooperative, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
 
ATENTIE!
Se prezinta:
-  Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberarii), in original
- Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii – Formularul nr. 2 – in original
- Calculul pentru intreprinderile partenere si legate - Formularul nr. 2A - in original
Falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din Codul Penal
 
b) au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a formularului de inscriere   si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat, in conditiile legii, cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii on-line a formularului de inscriere;
ATENTIE!
Se prezinta:
- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului Autorizarea codului CAEN trebuie sa fie anterioara cu cel putin 3 luni la terti, punct de lucru sau sediu, anterior datei completarii formularului on line.
Nu sunt considerate eligibile intreprinderile care, la momentul inregistrarii Formularului de inscriere online, au activitatea suspendata sau sunt inactive.
 
c) nu au primit ajutoare de minimis pe o periada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul in lei a 200.000 euro, respeciv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare.
ATENTIE!
Se prezinta: 
- Declaratia pe propria raspundere – Formularul nr. 1 - Sectiunea C 
Falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din Codul Penal.
 
d) prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;
ATENTIE!
Se prezinta: 
- Plan de investitii realizat conform instructiunilor de la sectiunea 2.1.4 din Ghid.
 
f) prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Formularului de inscriere online, precum si crearea pana la finalizarea investittiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a locurilor de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni; 
ATENTIE!
Se prezinta: 
Angajament – Formularul nr. 3 
Noii angajati vor semna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au mai avut contract de munca in ultimile 3 luni. Verificarea indeplinirii conditiilor se va face prin Inspectoratul Teritorial de Munca.
Falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din Codul Penal.
 
g) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat si 
ale bugetelor locale;
 
ATENTIE!
Se prezinta:
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obiligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, fara datorii, in original sau copie legalizata, eliberat in conditiile legii, atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru care au C.U.I conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de acord pentru finantare
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, fara datorii, in original sau copie legalizata, eliberat in conditiile legii, atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru care au C.U.I conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de acord pentru finantare
 
Solicitantii cu datorii esalonate la plata, NU SUNT ELIGIBILI!
 
h) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 
ATENTIE!
Se prezinta Declaratia pe propria raspundere – Sectiunea D din Cererea de acord pentru finantare – Formularul nr. 1.
Falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din Codul Penal.
 
i) nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate" potrivit prevederilor Cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
 
ATENTIE!
Se prezinta Declaratia pe propria raspundere – Sectiunea D din Cererea de acord pentru finantare – Formularul nr. 1 – in original
Falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din Codul Penal.
 
j) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
 
ATENTIE!
Se prezinta Declaratia pe propria raspundere – Sectiunea C din Cererea de acord pentru finantare – Formularul nr. 1.
Falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din Codul Penal.
 
1.10. Cheltuieli eligibile
 
1.10.1. Active corporale
 
Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare la:
a) realizarea de constructii noi cu urmatoarele destinatii:
- industriala,
- invatamant, 
- stiinta, 
- cultura si arta, 
- ocrotirea sanatatii,
- asistenta sociala, 
- cultura fizica si agrement, 
- prestarea altor servicii,
in vederea desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
b) achizitia de constructii cu urmatoarele destinatii:
- industriala,
- invatamant, 
- stiinta, 
- cultura si arta, 
- ocrotirea sanatatii,
- asistenta sociala, 
- cultura fizica si agrement, 
- prestarea altor servicii,
in vederea desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
c) echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;
d) aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
e) mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii (mijloace de transport care nu necesita inmatriculare, conform prevederilor legale in vigoare);
f) echipamente IT.
 
ATENTIE!
Softurile aferente echipamentelor tehnologice si echipamentelor IT sunt considerate cheltuieli eligibile doar in situatia in care sunt incluse in valoarea echipamentelor si sunt absolut necesare functionarii acestora.
 
ATENTIE!
Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)
 
1.10.2. Conditii ca activele sa fie cheltuieli eligibile
 
Conform prevederilor art. 2 din Anexa la H.G. nr. 274/2013, pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 
a) sa fie exploatate exclusiv de catre intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis in scopul desfasurarii activitatii ce face obiectul finantarii;
 
ATENTIE!
Nu este permisa inchirierea activelor finantate, prevazute la art. 2 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013
In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile la momentul efectuarii vizitei de certificare a cheltuielilor, cu exceptia spatiilor comerciale din imobile deja construite.
 
b) sa fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale in vigoare, pentru care nu se aplica amortizarea accelerata;
 
ATENTIE! 
Conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. Aceasta valoare poate fi actualizata anual, in functie de indicele de inflatie; 
b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.” 
Conform art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, “... valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe ... este de 2.500 lei.”
 
c) sa fie achizitionate in conditii de piata, cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei, utilizarii eficiente a fondurilor si asumarii raspunderii;
 
ATENTIE!
Pentru a se asigura respectarea principiilor este necesar ca beneficiarul ajutorului de minimis sa aiba in vedere urmatoarele:
- sarcinile si responsabilitatile persoanelor implicate in procedura de achizitie se stabilesc inaintea demararii acesteia;
- regulile dupa care se desfasoara procedura de achizitie se stabilesc de la bun inceput si nu se schimba pe parcursul derularii procedurii de achizitie;
- se asigura masurile necesare pentru ca toate firmele, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a depune oferte;
- se stabilesc reguli, cerinte si criterii identice pentru toate firmele ofertante;
- se pun la dispozitia tuturor potentialilor ofertanti informatiile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului;
- se asigura folosirea sistemului de concurenta libera si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitii, astfel incat sa se obtina un raport optim intre calitate si pret.
Se va face dovada achizitiei in conditii de piata cu respectarea principiilor enuntate.
 
d) sa fie noi, cu exceptia achizitiei de constructii prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Anexa la H.G. 274/2013; 
 
e) sa fie luat in considerare pretul fara TVA;
ATENTIE! 
Nu se acorda ajutor financiar pentru TVA. 
 
f) sa fie incluse in categoria activelor proprii si sa ramana in patrimoniul intreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizarii investitiei;
 
ATENTIE! 
Este obligatorie mentinerea in stare de functionare a achizitiilor realizate prin prezenta schema, pe intreaga perioada de monitorizare a investitiei, respectiv 3 ani, incepand cu anul urmator primirii ajutorului de minimis.
Furnizorul de ajutor de minimis (OTIMMC ) verifica indeplinirea acestei obligatii.
Beneficiarii sunt obligati sa asigure bunurile achizitionate prin ajutorul de minimis in favoarea OTIMMC impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 3 ani, si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre OTIMMC.
 
g) sa nu fie achizitionate in sistem de leasing si sa nu fi constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse. 
 
In cazul realizarii de constructii noi cu urmatoarele destinatii:
- industriala, 
- invatamant, 
- stiinta, 
- cultura si arta, 
- ocrotirea sanatatii,
- asistenta sociala, 
- cultura fizica si agrement,
- prestarea altor servicii, 
pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantare, se va avea in vedere si indeplinirea conditiilor de la lit. h)-l)
 
h) constructia se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu;
 
ATENTIE!
La momentul platii ajutorului de minimis, se prezinta Certificatul constatator al intreprinderii care a executat lucrarile de constructii, conform caruia se certifica autorizarea in domeniul realizarii de constructii.
 
i) intreprinderea solicitanta de ajutor de minimis detine un drept real principal sau un drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia/cladirii unde urmeaza a se realiza investitia sau alt document incheiat la notariat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta (contract de locatiune, asociatiune in participatie si orice alt contract care transmite, in conditiile legii, dreptul de folosinta), valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei;
 
ATENTIE!
Dreptul real principal reprezinta dreptul de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, dobandit prin contract de vanzare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire definitiv si irevocabil etc.
Dreptul de creanta reprezinta dreptul dobandit prin contract de cesiune, concesiune, comodat, locatiune. Contractul de comodat si locatiune este acceptat numai pentru realizarea de constructii cu caracter provizoriu si necesita acordul expres al proprietarului de drept pentru realizarea constructiei. 
In cazul contractelor care atesta dreptul de folosinta, este necesara existenta unei clauze conform careia contractul nu poate fi reziliat in perioada implementarii proiectului de investitii si minimum 3 ani de la finalizarea investitiei. 
Documentul autentic se va prezenta cel mai tarziu la data semnarii acordului de finantare.
 
j) terenul este liber de sarcini;
ATENTIE!
ANEXAT Cererii de acord pentru finantare, se prezinta extrasul de carte funciara care face dovada ca terenul este liber de sarcini. 
 
 
k) intreprinderea prezinta Certificatul de urbanism;
ATENTIE!
Certificatul de urbanism, eliberat in conditiile legii, trebuie sa fie valabil la data depunerii la sediul OTIMMC si sa contina date in concordanta cu cele prezentate in documentatia anexata Cererii de acord pentru finantare
 
l) valoarea maxima a cheltuielilor eligibile aferente constructiilor realizate se determina in limita a 370 euro/mp arie desfasurata si se refera la cheltuieli cuprinse in cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de baza”, subcap. 4.1 “Constructii si instalatii” din Anexa nr. 4 “Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii” la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 
ATENTIE!
In cazul in care valoarea constructiilor prezentate in Cererea de acord pentru finantare depaseste valoarea maxima a cheltuielilor eligibile, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.
 
In cazul achizitionarii de constructii cu urmatoarele destinatii:
- industriala, 
- invatamant, 
- stiinta, 
- cultura si arta, 
- ocrotirea sanatatii,
- asistenta sociala, 
- cultura fizica si agrement,
- prestarea altor servicii, 
pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantare, se va avea in vedere si indeplinirea conditiilor de la lit. m)-q)
 
m) se prezinta un raport de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania;
 
ATENTIE!
La emiterea Acordului pentru finantare se are in vedere constructia evaluata conform Raportului intocmit de expertul autorizat A.N.E.V.A.R., identificata prin adresa si valoare.
La plata ajutorului de minimis nu se ia in considerare o alta constructie, chiar daca aceasta este similara cu constructia aprobata.
 
n) constructia este o cladire in care se desfasoara activitati industriale, de invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, precum si alte activitati de prestari servicii;
 
ATENTIE!
Tipul cladirii se determina pe baza informatiilor din cadrul Raportului de evaluare intocmit de expertul autorizat A.N.E.V.A.R. 
Nu sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de achizitia de constructii de locuinte sau de constructii agricole.
 
o) valoarea cheltuielilor eligibile aferente constructiei achizitionate nu depaseste valoarea prevazuta in grilele notariale valabile la data incheierii contractului de vanzare;
 
ATENTIE!
In cazul in care valoarea de achizitie a constructiei aprobata spre finantare potrivit Acordului pentru finantare depaseste valoarea prevazuta in grilele notariale valabile la data incheierii contractului de vanzare, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.
 
p) se face dovada achizitionarii de la un tert in conditii de piata, fara ca achizitorul sa fie in masura sa isi exercite controlul asupra vanzatorului sau viceversa;
 
ATENTIE!
Se prezinta Declaratie pe propria raspundere prin care se asuma raspunderea privind achizitionarea de la un tert in conditii de piata, fara ca achizitorul sa fie in masura sa isi exercite controlul asupra vanzatorului sau viceversa.
Falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din Codul Penal.
 
q) activul achizitionat si terenul aferent sunt libere de sarcini.
 
ATENTIE!
La data depunerii Cererii de plata se prezinta in original Extrasul de carte funciara valabil, din care sa reiasa faptul ca activul achizitionat si terenul aferent constructiei sunt libere de orice sarcini.
 
ATENTIE!
In cazul realizarii sau achizitionarii de constructii, intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis are obligatia de a autoriza si de a desfasura activitatea finantata, in locatia pentru care a obtinut finantare, pana la finalizarea investitiei, respectiv pana la momentul inregistrarii de catre intreprinderea beneficiara a ultimei Cereri de plata a ajutorului de minimis.
 
 
2. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE MINIMIS
Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
1. publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a duratei sesiunii si a perioadei in care se pot inregistra Formulare de inscriere on line; 
2. inregistrarea on-line a Formularului de inscriere 
3. depunerea sau transmiterea prin posta sau alte servicii de curierat, la Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii, a Cererii de acord pentru finantare insotita de documentele justificative;
4. verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii a documentatiei anexate Cererii de acord pentru finantare; 
5. verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de investitii, corelarea situatiilor financiare cu planul de investitii, completarea explicita si cu detalii a tuturor componentelor Planului de investitii (art 3 alin 4 din Procedura), inclusiv a legaturii directe a activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Schema, concordanta intre codul CAEN pe care se acceseaza si activitatile propuse in planul de investitii  si a documentelor justificative
6. solutionarea Cererii de acord pentru finantare, dupa caz:
a) cu emiterea unui Acord pentru finantare - Unitatile de Implementare vor transmite solicitantilor admisi din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza si concordanta cu formularul de inscriere online, o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ si a eligibilitatii, semnata si stampilata de Seful OTIMMC.
 
b) cu emiterea unei Scrisori de respingere a Cererii de acord pentru finantare, in cazul in care nu sunt respectate prevederile din H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si compeltarile ulterioare, Ghidul solicitantului - din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza si concordanta cu formularul de inscriere online.  Unitatile de Implementare vor transmite solicitantilor respinsi o scrisoare de respingere, semnata si stampilata de Seful OTIMMC.
 
c) solicitarea de clarificari - aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Clarificarile solicitate se emit de catre aplicant si se depun la OTIMMC in 10 zile lucratoare de la transmitere, nefiind permisa atasarea documentelor emise de terti, cu exceptia celor solicitate in mod expres prin scrisoarea de clarificari. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului.
7. primirea  Scrisorii pentru semnarea Acordului pentru finantare sau a Scrisorii de respingere de catre intreprinderea solicitanta;
8. demararea investitiei, in cazul semnarii Acordului pentru finantare;
9. realizarea totala sau partiala a investitiei potrivit Acordului pentru finantare;
10. solicitarea platii ajutorului de minimis aferent cheltuielilor eligibile efectuate, conform prevederilor Acordului pentru finantare;
11. verificarea la fata locului de catre reprezentantii OTIMMC a cheltuielilor eligibile efectuate, pentru care se solicita plata ajutorului de minimis;
12. plata ajutorului de minimis de catre OTIMMC;
13. mentinerea investitiei pe o perioada de 3 ani de la finalizarea acesteia; 
14. revocarea Acordului pentru finantare si recuperarea corespunzatoare a ajutorului de minimis platit, in cazul nerespectarii prevederilor H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
In vederea gestionarii optime a bugetului anual al programului solicitantii vor completa la inscriere si urmatoarele informatii:
Valoarea ajutorului de minimis solicitat pentru anul 2014:   lei  
Valoarea ajutorului de minimis solicitat pentru rambursare 1     lei
Valoarea ajutorului de minimis solicitat pentru rambursare  2    lei
Valoarea ajutorului de minimis solicitat pentru  rambursare  3     lei
Valoarea ajutorului de minimis solicitat pentru anul 2015:   lei  
Valoarea ajutorului de minimis solicitat pentru rambursare 1     lei
Valoarea ajutorului de minimis solicitat pentru rambursare  2    lei
Valoarea ajutorului de minimis solicitat pentru  rambursare  3     lei 
 
In cazul in care intervin modificari ale numarului de rambursari inregistrate fata de inregistrarea initala aferenta fiecarui an, vor fi comunicate OTIMMC si se va solicita aprobarea acestora. Modificarile vor fi aprobate numai in cadrul sumei solicitate pentru anul respectiv. Nu se vor aproba modificari care afecteaza bugetul anului urmator sau anterior.
 
2.1. Solicitarea Acordului pentru finantare
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, pentru a beneficia de ajutor de minimis intreprinderea solicitanta trebuie sa obtina un Acord pentru finantare din partea OTIMMC din raza teritoriala in care se afla sediul social al intreprinderii solicitante. 
Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare in vederea obtinerii acordului pentru finantare, intreprinderea solicitanta depune/transmite la OTIMMC, urmatoarele documente:
a) Cerere de acord pentru finantare, conform Formularului nr. 1;
b) opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finantare;
c) certificat constatator, in original 
d) declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform Formularului nr. 2 si 2A; 
e) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, in original sau in copie legalizata;
f) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, in original sau in copie legalizata, inclusiv pentru punctele de lucru;
g) situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, depuse si aprobate conform prevederilor legale in vigoare, in copie certificata ;
h) plan de investitii;
i) oferta de pret pentru toate echipamentele din planul de investitii, respectiv deviz general pe obiective si devizul obiectului, in cazul realizarii de constructii, in copie;
j) angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, precum si crearea de locuri de munca pana la finalizarea investitiei si mentinerea acestora, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, conform Formularului nr. 3; 
In cazul realizarii de constructii, dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia sau alt document incheiat la notariat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta (contract de locatiune, asociatiune in participatie si orice alt contract care transmite, in conditiile legii, dreptul de folosinta), valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, dovada faptului ca terenul este liber de sarcini si Certificatul de urbanism, in copie 
 
In cazul achizitionarii activelor, cu exceptia constructiilor, dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra cladirii in care urmeaza a se realiza investitia sau alt document incheiat la notariat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta (contract de locatiune, asociatiune in participatie si orice alt contract care transmite, in conditiile legii, dreptul de folosinta), valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia 
k) in cazul achizitionarii de constructii, raport de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, in copie 
Comentariu: am pastrat mentiunea ca in ghid, conform prevederilor HG 274/2013 in vigoare
 
l) imputernicire prin act notarial, in original, in cazul in care o alta persoana decat reprezentantul legal al intreprinderii solicitante semneaza Cererea de acord pentru finantare si documentatia aferenta;
m) actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea, in copie certificata.
 
ATENTIE!
Inregistrarea Formularului de inscriere on line incepe de la data comunicata pe site-ul www.aippimm.ro.
 
ATENTIE!
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis nu pot schimba, la achizitionare, activele pentru care au primit acordul de finantare. Nu se admit compensari intre valorile unitare ale activelor cuprinse in acordul de finantare si nici modificarea procentului de finantare  sau a sumei solicitate in formularul de inscriere. 
 
ATENTIE!
Toate documentele se indosariaza, se numeroteaza pe fiecare pagina si se opiseaza in ordinea prevazuta la art. 3 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013.
Toate documentele se stampileaza si se semneaza de catre persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea, cu exceptia documentelor emise de alte institutii, in original sau in copie legalizata. 
In opis se mentioneaza pagina la care este indosariat documentul.
 
ATENTIE!
Documentele emise de intreprinderea solicitanta in original sunt tehnoredactate, datate, stampilate si semnate de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea. 
Documentele prezentate in copie poarta pe fiecare pagina mentiunea “Conform cu originalul”, stampila intreprinderii solicitante si semnatura persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea.
 
ATENTIE!
Toate documentele transmise OTIMMC de catre intreprindere trebuie prezentate in limba romana.
In cazul documentelor depuse intr-o limba straina, intreprinderea va prezenta aceste documente insotite de traduceri in limba romana certificate de catre traducatori autorizati.
 
2.1.1. Cererea de acord pentru finantare, conform Formularului nr. 1 din Procedura anexa la H.G. nr. 274/2013 
Cererea de acord pentru finantare include 4 sectiuni, A, B, C si D, se completeaza in limba romana prin tehnoredactare si este stampilata si semnata in original de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea solicitanta.
Sectiunea A – Prezentarea solicitantului
datele de prezentare ale intreprinderii trebuie sa corespunda cu exactitate cu cele din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul social intreprinderea;
activitatea pentru care se solicita finantarea cu ajutor de minimis sa fie eligibila si codul CAEN al acesteia trebuie sa fie autorizat cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii Formularului de inscriere on-line, conform datelor din Certificatul constatator; 
ATENTIE!
O intreprindere poate sa solicite finantare pentru o singura activitate economica, respectiv un singur cod CAEN REV 2.
Activitatea pentru care se solicita finantare poate fi principala sau secundara.
Activitatea pentru care se solicita finantare trebuie sa fie autorizata a fi desfasurata cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii Formularului de inscriere on-line.
Activele achizitionate trebuie sa fie in stransa legatura cu codul CAEN pentru care se solicita finantare!
numarul mediu de salariati, cifra de afaceri si valoarea activelor totale se preiau cu exactitate din ultimele situatii financiare incheiate si aprobate, anexate la Cererea de acord pentru finantare;
ATENTIE!
Situatiile financiare incheiate si aprobate reprezinta ultimul bilant contabil, incheiat la 31.12.2012, balanta de verificare la 31.12.2012, Notele explicative, Raportul de gestiune/administratorului/comisiei de cenzori, Proces verbal al Adunarii generale a asociatilor.
valoarea proiectului de investitii si valoarea ajutorului de minimis solicitat trebuie sa corespunda cu valorile prezentate la totalul general din sectiunea B2 a Cererii de acord pentru finantare;
se completeaza numele, functia, stampila, semnatura persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea si data semnarii.
 
Sectiunea B – Prezentarea proiectului de investitii pentru care se solicita finantare in cadrul schemei de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri – include sectiunile B1 si B2
 
Sectiunea B1 – Descrierea succinta a proiectului de investitii pentru care se solicita finantare
se mentioneaza denumirea proiectului;
se prezinta pe scurt proiectul de investitii pentru care se solicita finantare (activitatea pentru care se solicita finantare, activele propuse spre finantare, necesitatea finantarii si efectele implementarii proiectului de investitii).
Sectiunea B2 – Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicita ajutor de minimis, cu defalcare anuala
cheltuielile eligibile se grupeaza pe tipurile de cheltuiala mentionate in tabel;
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, plata ajutorului de minimis se face in perioada 2014-2015.
In loc de „An I si An II” se completeaza anul, respectiv anii calendaristici in care se efectueaza cheltuiala eligibila, conform planului de investitii si anul, respectiv anii calendaristici in care se solicita plata ajutorul de minimis corespunzator cheltuielilor eligibile efectuate.
Implementarea proiectului se poate face in perioada 2014-2015.
Valorile mentionate in Sectiunea B2 sunt fara TVA. 
TVA NU ESTE CHELTUIALA ELIGIBILA!
se completeaza numele, functia, stampila, semnatura persoanei autorizata sa reprezinte legal intreprinderea si data semnarii.
 
EXEMPLU
Tipul de cheltuiala pentru care se solicita finantare Valoarea cheltuielilor eligibile 
 
 
-lei- Valoarea ajutorului de minimis solicitat
 
-lei-
An
2014 An
2015 Total An
2014 An
2015 Total
0 1 2 3=2+1 4=1*90% 5=2*90% 6=4+5
a) Cheltuieli cu realizarea de constructii noi
b) Cheltuieli cu achizitia de constructii 80.000 40.000 120.000 72000 36000 108000
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru 127777.78 44444.44 172222.22 115.000 40.000 155.000
d) Cheltuieli cu aparate si instalatii de masurare, control  si reglare      
e) Cheltuieli cu mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii
f) Cheltuieli cu      echipamente IT 25.455 25.455 22909.5 22909.5
TOTAL 207777.78 109899.44 317677.22 187000 98909.50 285909.5
 
ATENTIE
 
O intreprindere poate sa efectueze cheltuielile eligibile numai dupa semnarea acordului de finantare. Cheltuielile angajate inainte de semnarea acordului nu sunt eligibile si nu vor fi admise la decontare.
Plata ajutorului de minimis pentru anul 2014, se face in limita bugetului anual alocat schemei , respectiv pana la sfarsitul anului 2014, pentru aplicantii care au semnat acordul de finantare in limita bugetului alocat anului 2014, in maxim 3 transe, prima transa reprezentand minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.
 
Plata ajutorului de minimis pentru anul 2015, se face in limita bugetului anual alocat schemei , respectiv pana la sfarsitul anului 2015, pentru aplicantii care au semnat acordul de finantare si au semnat act aditional  in limita bugetului alocat anului 2015, in maxim 3 transe, prima transa reprezentand minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.
 
Sectiunea C – Declaratie pe propria raspundere
datele de identificare ale persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea trebuie sa corespunda cu exactitate cu cele din actul de identitate anexat in copie certificata la Cererea de acord pentru finantare;
se certifica faptul ca:
- proiectul de investitii pentru care se solicita finantare prin prezenta schema de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat, 
- impotriva intreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, 
- intreprinderea nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la alti furnizori pe aceleasi cheltuieli eligibile ale investitiei pentru care a solicitat ajutor de stat in temeiul prezentei scheme; 
in cazul in care intreprinderea nu a beneficiat de ajutor de minimis se bifeaza casuta respectiva;
in cazul in care intreprinderea a beneficiat de ajutor de minimis se bifeaza casuta respectiva si se completeaza tabelul cu date din documentele in baza carora s-a primit ajutor de minimis, respectiv contract de finantare, acord pentru finantare etc.; 
se iau in considerare ultimii 3 ani, anul fiscal in curs, in care se inregistreaza Cererea de acord pentru finantare, si 2 ani anteriori inregistrarii Cererii de acord pentru finantare; 
 
EXEMPLU
In cazul in care Formularul de inscriere online se inregistreaza in anul 2014, ultimii 3 ani se considera 2014, 2013 si 2012.
 
cuantumul ajutorului de minimis pentru cei 3 ani reprezinta valoarea ajutorului de minimis astfel cum a fost aprobat prin actul juridic care face posibila acordarea ajutorului, respectiv contract de finantare, acord pentru finantare etc.;
echivalentul in euro se preia din respectivul act juridic, in cazul in care este mentionat, sau se determina la cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R. valabil la data acordarii ajutorului de minimis, conform respectivului act juridic;  
totalul ajutorului de minimis primit, indiferent de sursa de finantare, in anul in curs si 2 ani anteriori depunerii Cererii de acord de finantare se ia in calcul pentru determinarea ajutorului de minimis care poate fi acordat in baza H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa nu se depaseasca pragul maxim de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor din domeniul transportului rutier, pe parcursul a trei ani fiscali consecutivi;  
 
ATENTIE!
In cazul in care, dupa momentul inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, intreprinderea solicitanta obtine un alt ajutor de minimis, este obligata sa transmita la OTIMMC o notificare prin care sa mentioneze:
- furnizorul ajutorului de minimis,
- actul normativ in baza caruia s-a acordat ajutorul de minimis,
- actul juridic care face posibila acordarea ajutorului, respectiv contract de finantare, acord pentru finantare etc.,
- data acordarii, 
- valoarea in euro a ajutorului de minimis acordat.
 
ATENTIE!
In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate  unei  intreprinderi pe  o perioada  de  3  ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea ajutorului de minimis acordat in conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in domeniul transportului rutier, intreprinderea nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste acest plafon.
 
EXEMPLU
Valoarea ajutorului de minimis acordat unei intreprinderi in anul 2011 a fost de 150.000 euro. In anul 2013 , intreprinderea solicita ajutor de minimis pentru un proiect de investitii in valoare de 50.000 euro. Se emite Acord pentru finantare in valoare de 50.000 euro. La momentul platii se constata ca intreprinderea a beneficiat, inainte de momentul acordarii in baza acestei scheme, de un ajutor de minimis de la un alt furnizor, in valoare de 20.000 euro.
Se considera ca plafonul pentru ajutoarele de minimis este depasit si intreprinderea nu poate beneficia de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fractie din ajutor, de 30.000 euro, care nu depaseste acest plafon. Acordul pentru finantare emis se revoca.
se completeaza numele, functia, stampila, semnatura persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea si data semnarii.
Sectiunea D – Declaratie pe propria raspundere
datele de identificare ale persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea trebuie sa corespunda cu exactitate cu cele din actul de identitate anexat in copie la Cererea de acord pentru finantare;
se mentioneaza numarul locurilor de munca ocupate de persoane angajate pe baza unor contracte de munca pe o perioada nedeterminata cu norma intreaga existente la data inregistrarii Formularului de inregistrare online depunerii potrivit Registrului general de evidenta a salariatilor intocmit si transmis la inspectoratul teritorial de munca, conform Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare;
se certifica faptul ca:
- actionarul/actionarii ori asociatul/asociatii intreprinderii care beneficiaza de ajutor de minimis nu va/vor achizitiona active/lucrari de constructii de la intreprinderi la care acestia sunt actionari ori asociati sau de la intreprinderi care au in consiliul de administratie/organul de conducere persoane cu care acestia sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv;
- intreprinderea nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, intreprinderea nu are activitatile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;
- intreprinderea nu este in dificultate in sensul Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/01.10.2004; 
se completeaza numele, functia, stampila, semnatura persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea si data semnarii.
 
2.1.2. Opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finantare 
toate documentele se indosariaza, se numeroteaza pe fiecare pagina, se stampileaza si se semneaza de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea si se opiseaza in ordinea prevazuta la art. 3 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
in opis se mentioneaza denumirea fiecarui document si pagina la care este indosariat acesta.
2.1.3. Certificat constatator
se prezinta in original; 
actualizat cu informatiile valabile la data depunerii la OTIMMC a Cererii de acord pentru finantare, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta;
in Certificatul constatator trebuie sa se mentioneze urmatoarele informatii: 
- datele de identificare, 
- codul unic de inregistrare, 
- asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, 
- domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, 
- punctele de lucru ale intreprinderii, 
- data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia, 
- dovada autorizarii activitatii pentru care se solicita finantare, cu mentionarea codului CAEN corespunzator, in locatia realizarii investitiei;
Unitatea de implementare urmareste identificarea si conformitatea informatiilor si documentelor anexate Cererii de acord pentru finantare cu cele din Certificatul constatator, referitor la: 
- reprezentantul legal al intreprinderii; 
- locatia realizarii investitiei la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale intreprinderii;
 
ATENTIE!
In cazul realizarii sau achizitionarii de constructii, locatia trebuie INREGISTRATA SI AUTORIZATA la Oficiul Registrului Comertului pana la finalizarea investitiei, respectiv pana la momentul inregistrarii de catre intreprinderea beneficiara a ultimei Cereri de plata a ajutorului de minimis.
- activitatea pentru care se solicita finantare (respectiv codul CAEN) este autorizata sa fie desfasurata la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale intreprinderii unde se realizeaza investitia; 
ATENTIE!
In cazul realizarii sau achizitionarii de constructii, activitatea pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie autorizata pe sediu social sau la unul din punctele de lucru/in afara sediilor ale firmei cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii Formularului de inscriere on-line.
- actul prin care se face dovada detinerii locatiei, valabil in perioada implementarii investitiei si minimum 3 ani de la finalizarea acesteia;
- mentiunile referitoare la situatii de executare silita, insolventa, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala, suspendarea activitatii sau alte situatii similare reglementate de lege.
ATENTIE!
Documentele mentionate in Certificatul constatator trebuie sa fie aceleasi cu cele anexate la Cererea de acord pentru finantare.
 
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 1  lit. g) din Anexa la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, locatia realizarii investitiei reprezinta sediul social sau unul din punctele de lucru ale intreprinderii, inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform prevederilor legale aplicabile.
 
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 5 alin. (14) din Anexa la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul realizarii investitiei si 3 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a adresei locatiei unde este efectuata investitia se notifica OTIMMC de care apartine printr-o adresa insotita de Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care se mentioneaza noua locatie, codul CAEN aferent activitatii pentru care s-a obtinut finantare la noua locatie, actul de detinere a locatiei, precum si valabilitatea acestuia.
 
2.1.4. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform Formularului nr. 2 din Procedura anexa la H.G. nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare
datele de prezentare ale intreprinderii trebuie sa corespunda cu exactitate cu cele din Certificatul constatator;
indicarea tipului intreprinderii se face prin bifarea uneia dintre casute;
in cazul in care intreprinderea solicitanta este partenera sau legata cu o alta intreprindere,  se ataseaza Formularului nr. 2A la H.G. nr. 274/2013,
datele utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii sunt calculate in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt stabilite conform modelului prevazut in anexele 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar, raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati; cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in echivalent euro prin utilizarea cursului de shimb valutar comunicat de BNR valabil la data incheierii exercitiului financiar conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata. 
 
indicarea modificarii incadrarii intreprinderii intr-o alta categorie, respectiv microintreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare se face prin bifarea uneia dintre casute, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
in cazul in care se bifeaza “Da”, la declaratia pe propria raspundere, conform Formularului nr. 2 la H.G. nr. 274/2013, se ataseaza o Declaratie pe acelasi model, dar aferenta exercitiului financiar anterior;
se completeaza numele, functia, stampila, semnatura persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea si data semnarii.
2.1.5. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat
fara datorii;
eliberat in conditiile legii; 
pentru toate punctele de lucru care au CUI;  
valabil la data depunerii Cererii de acord pentru finantare la OTIMMC
in original sau in copie legalizata.
 
2.1.6. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local
fara datorii;
eliberat in conditiile legii; 
pentru toate punctele de lucru declarate conform legii;
valabil la data data depunerii Cererii de acord pentru finantare la OTIMMC;
in original sau in copie legalizata.
 
ATENTIE !
Se depun certificate de atestare fiscala fara datorii (impozite, taxe, esalonari, compensari etc.) catre bugetul general consolidat si bugetele locale, inclusiv pentru toate punctele de lucru, valabile la data depunerii Cererii de acord pentru finantare la OTIMMC. Obligatiile fiscale esalonate la plata sunt considerate obligatii fiscale restante .
Solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt eligibili.
 
2.1.7. Situatii financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, depuse si aprobate conform prevederilor legale in vigoare
se depun situatiile financiare anuale aprobate, corespunzatoare ultimului exercitiu financiar, respectiv formularele privind bilantul, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate;
documentele se prezinta in copie cu mentiunea “Conform cu originalul”, semnate si stampilate pe fiecare pagina de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea solicitanta;
Unitatea de implementare urmareste identificarea si conformitatea informatiilor si documentelor anexate Cererii de acord pentru finantare cu cele din situatiile financiare, referitor la:
- numarul mediu de salariati;
- cifra de afaceri;
- valoarea activelor totale;
- faptul ca intreprinderea nu este in dificultate.
 
ATENTIE!
Se va face dovada inregistrarii situatiilor financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat la 31.12.2012 la autoritatile fiscale competente.
 
2.1.8. Plan de investitii
Planul de investitii este structurat astfel:
 
a) date generale: beneficiarul investitiei, persoana de contact si datele de contact, denumirea proiectului de investitii si locatia realizarii investitiei;
b) descrierea intreprinderii solicitante si prezentarea activitatii acesteia; 
se prezinta un scurt istoric al intreprinderii, activitatea curenta, produsele/serviciile oferite;
c) prezentarea activitatii pentru care se solicita finantare, aferenta codului CAEN din Cererea de acord pentru finantare;
se mentioneaza inclusiv experienta in domeniu;
d) descrierea activelor ce urmeaza a fi achizitionate si incadrarea acestora in fluxul tehnologic in cazul in care intreprinderea desfasoara activitate de productie; 
 
ATENTIE!
In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, activele corporale trebuie sa fie noi, cu exceptia constructiei achizitionate.
 
se descriu in detaliu activele considerate eligibile - caracteristici fizice si tehnice;
se justifica necesitatea achizitionarii activelor pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantare;
in cazul unei activitati productive, se prezinta fluxul tehnologic, cu pozitionarea activelor ce fac obiectul proiectului;
se prezinta produsele/serviciile obtinute/prestate ca urmare a implementarii planului de investitii propus spre finantare;
se descrie pe scurt piata de desfacere;
cheltuielile eligibile se prezinta in format tabelar, cu respectarea graficului de realizare a investitiei:
- lei -
Nr. crt. Tip cheltuiala Denumire activ Cantitate Pret unitar
fara TVA Valoare
fara TVA Valoare alocatie financiara nerambursabila Valoare cota de cofinantare din surse proprii
 
 
EXEMPLU
- lei -
Nr. crt. Tip cheltuiala Denumire activ Cantitate Pret unitar
fara TVA Valoare
fara TVA Valoare alocatie financiara nerambursabila Valoare cota de cofinantare din surse proprii
1 Echipamente tehnologice Centru cu comanda numerica 1 170542 170542 153487,80 17054.20
2 Mijloace de transport neinmatriculabile Motostivuitor 1 75000 75000 67500 7500
TOTAL AN 2014 245.542 220987.80 24554.20
3 Echipamente tehnologice Strung 2 6.000 12.000 10800 1200
4 Mijloace de transport neinmatriculabile Electrostivuitor 1 75.339 75.339 67805.10 7533.90
TOTAL AN 2015 87.339 78605.10 8733.90
TOTAL GENERAL 332.881 299592.90 33288.10
 
pretul unitar al fiecarui activ prezentat in planul de investitii se fundamenteaza pe baza:
- ofertei de pret indicative anexate la Cererea de acord pentru finantare, in cazul achizitiei de echipamente si constructii;
- devizului general pe obiective si devizului obiectului, in cazul realizarii unei constructii;
 
ATENTIE!
In cazul ofertei de pret in valuta echivalentul in lei al valorii activului prevazut in planul de investitii se determina folosind cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R. valabil la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii Guvernului Romaniei nr 848 /2013 privind modificarea si completarea  HG 274/2013
CURSUL VALUTAR VALABIL LA 11.11.2013 – ESTE CEL LICITAT DE BNR LA 08.11.2013 ADICA 1 EUR = 4.4424 LEI ; 1 USD=3.3104 LEI
e) in cazul realizarii unei constructii, prezentarea caracteristicilor acesteia, schita amplasamentului cu mentionarea suprafetei desfasurate a constructiei pe baza careia s-au intocmit devizul general pe obiective si devizul obiectului, realizate conform Hotararii Guvernului nr. 28/2008; 
f) graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea ajutorului de minimis solicitat;
 
ATENTIE!
Datele din graficul de realizare a investitiei se coreleaza cu datele din Planul de investitii si cu cele din sectiunea B2 a Cererii de acord pentru finantare.
Se vor evidentia separat, cheltuielile  care se intentioneaza a fi efectuate in anul 2014 si cele care se intentioneaza a fi efectuate in anul 2015.
Ajutorul de minimis poate fi solicitat in maximum 3 transe, prima transa reprezentand minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile. 
Plata ajutorului de minimis se face, in limita bugetului anual alocat schemei, aprobat prin Legea bugetului de stat.
 
g) evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei pe baza elementelor principale ale Bilantului si Contului de profit si pierdere, plecand de la situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat;
 
proiectiile se refera la intreaga activitate a intreprinderii si includ ajutorul de minimis solicitat;
proiectiile pornesc de la datele inregistrate in ultimul exercitiu financiar incheiat (2012) si se realizeaza pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investitii si pe urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;
proiectiile realizate trebuie sa fie realiste, in concordanta cu evolutia intreprinderii pana in prezent si viziunea privind cresterea performantelor economice;
 
h) calendarul crearii noilor locuri de munca, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f) din H.G. nr. 274/2013;  
 
se prezinta sub forma tabelara si contine urmatoarele informatii:
 
 
Nr. crt. Valoarea ajutorului de minimis solicitat Nr. de locuri de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare Nr. de locuri de munca nou-create Anul in care se creeaza locurile de munca
 
 
ATENTIE!
La elaborarea calendarului trebuie avut in vedere ca noile locuri de munca se creeaza pana cel mai tarziu la finalizarea investitiei, respectiv pana la momentul inregistrarii de catre intreprinderea beneficiara a ultimei Cereri de plata a ajutorului de minimis, in concordanta cu graficul de implementare a planului de investitii.
 
ATENTIE!
Locurile de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare sunt locurile de munca ocupate de persoane angajate pe baza unor contracte de munca pe o perioada nedeterminata cu norma intreaga.
 
i) consideratii privind viabilitatea proiectului de investitii.
 
se analizeaza evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei.
 
ATENTIE!
Informatiile prezentate in planul de investitii trebuie sa fie clare, concise, relevante si corelate cu datele din Cererea de acord pentru finantare si documentele anexate la aceasta.
 
Fiecare fila din planul de investitii este stampilata si semnata in original de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea.
 
 
2.1.9. Oferte de pret
 
in cazul echipamentelor, oferta de pret trebuie sa contina in principal urmatoarele:
- date de identificare ale ofertantului; 
- denumirea activului; 
- descrierea caracteristicilor tehnice; se va mentiona ca activul este nou; 
- pretul unitar,; 
- data intocmirii ofertei; 
- semnatura si stampila ofertantului. 
in cazul realizarii unei constructii, oferta de pret reprezinta devizul general pe obiective si devizul obiectului realizate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008;
devizul este datat, stampilat si semnat de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea care l-a intocmit;
in cazul achizitiei unei constructii, oferta de pret reprezinta raportul de evaluare intocmit de un expert autorizat A.N.E.V.A.R. 
documentele se prezinta in copie.
 
ATENTIE!
La momentul depunerii Cererii de acord pentru finantare, se va prezenta o singura oferta de pret indicativa care sa justifice valoarea activelor din planul de investitii pentru care se solicita ajutor de minimis.
 
2.1.10. Angajament ferm, conform Formularului nr. 3 din Procedura anexa la H.G. nr. 274/2013
 
datele de identificare ale persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea trebuie sa corespunda cu exactitate cu cele din actul de identitate;
prin angajament se prevede mentinerea locurilor de munca existente la data depunerii Cererii de acord pentru finantare;
se bifeaza casuta corespunzatoare numarului de locuri de munca nou-create, in concordanta cu valoarea ajutorului de minimis solicitat;
 
ATENTIE!
La depunerea Cererii de plata se va face dovada numarului actual de salariati – prin extras REVISAL, precum si, dupa caz, a calitatii de absolvent universitar din promotia anului 2013.
 
ATENTIE!
Intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis are obligatia realizarii si mentinerii numarului de noi locuri de munca mentionate in Formularul de inscriere online.
 
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 3 alin. (6) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, se iau in considerare locurile de munca nou-create in cazul in care intre angajat si angajator nu exista raporturi de munca in ultimele 12 luni dinaintea angajarii.
 
ATENTIE!
Locurile de munca existente la data depunerii la OTIMMC a Cererii de acord pentru finantare, precum si cele create in perioada implementarii proiectului de investitii trebuie mentinute cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei.
 
intreprinderea se angajeaza sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului de investitii aprobat spre finantare, in conditiile decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile aprobate prin Acordul pentru finantare;
 
ATENTIE! 
La semnarea acordului de finantare beneficiarii trebuie sa prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare de 10% din valoarea proiectului, respectiv prezentarea de:  extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de  suma necesara cofinantarii /contract/ linie de credit, emise de o institutie financiara bancara din Romania, si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile. Dovada capacitatii de finantare/cofinantare a proiectului va fi prezentata la  sediul OTIMMC la momentul semnarii acordului de finantare de catre  parti.
ATENTIE!
In cazul in care OTIMMC constata neconcordante in informatiile furnizate, sau solicitantii nu prezinta dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului de investitii,  sau nu semneaza acordul de finantare in termen de 10 zile de la primirea Scrisorii de instiintare prinvid acceptarea la finantare, solicitantii vor primi scrisoare de respingere la finantare
 
pe intregul parcurs al implementarii proiectului, intreprinderea nu trebuie sa se afle in situatia de conflict de interese, asa cum este inteleasa si definita de legislatia comunitara si nationala in vigoare;
se completeaza numele, functia, stampila, semnatura persoanei autorizata sa reprezinte legal intreprinderea si data semnarii.
 
In cazul realizarii de constructii noi cu urmatoarele destinatii:
- industriala, 
- invatamant, 
- stiinta, 
- cultura si arta, 
- ocrotirea sanatatii,
- asistenta sociala, 
- cultura fizica si agrement,
- prestarea altor servicii, 
pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantare, se va avea in vedere si prezentarea documentelor de la sectiunile 2.1.11- 2.1.13
 
2.1.11. Dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia sau alt document incheiat la notariat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta
ATENTIE!
Conform prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
- dovada detinerii unui drept real principal asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia se face prin prezentarea unui contract de vanzare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire definitiv si irevocabil etc.,
- dovada detinerii unui drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia se face prin prezentarea unui contract de cesiune, concesiune etc.
Contractele trebuie sa fie valabile la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare la OTIMMC si pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei.
In cazul contractelor care atesta dreptul de folosinta, este necesara existenta unei clauze conform careia contractul nu poate fi reziliat in perioada implementarii proiectului de investitii si minimum 3 ani de la finalizarea investitiei
 
documentul se prezinta in copie certificata.
 
2.1.12. Dovada faptului ca terenul pe care urmeaza a se realiza investitia este liber de sarcini
dovada se face prin prezentarea Extrasului de Carte funciara, valabil la data inregistrarii cererii de acord pentru de finantare la OTIMMC
documentul prezentat trebuie sa contina informatii clare cu privire la dreptul de proprietate a intreprinderii si coordonatele terenului; 
documentul se prezinta in copie certificata.
2.1.13. Certificat de urbanism
 
Certificatul de urbanism prezentat trebuie sa fie valabil la data inregistrarii cererii de acord pentru de finantare la OTIMMC
documentul se prezinta in copie certificata.
In cazul achizitionarii de active astfel cum sunt prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare, se va avea in vedere si prezentarea documentului de la sectiunea 2.1.14
 
2.1.14. Dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra cladirii in care urmeaza a se realiza investitia sau alt document incheiat la notariat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta (conform prevederilor HG 274/2013)
 
ATENTIE!
Dovada detinerii unui drept real principal asupra cladirii in care urmeaza a se realiza investitia se face prin prezentarea unui contract de vanzare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire definitiv si irevocabil etc.
In cazul in care cladirea in care urmeaza a se realiza investitia a fost construita de intreprinderea solicitanta de ajutor de minimis, dovada detinerii unui drept real principal se face prin prezentarea unui extras de carte funciara.
Dovada detinerii unui drept de creanta asupra cladirii in care urmeaza a se realiza investitia se face prin prezentarea unui contract de cesiune, concesiune etc.
Contractele trebuie sa fie la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare la OTIMMC si pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei.
Dovada inregistrarii sediului social/punctului de lucru la adresa locatiei in care urmeaza a se realiza investitia se face pana la depunerea ultimei cereri de plata, doar in cazul achizitiei de constructii sau realizarea de constructii noi.
 
documentul se prezinta in copie certificata.
 
In cazul achizitionarii de constructii cu urmatoarele destinatii:
- industriala, 
- invatamant, 
- stiinta, 
- cultura si arta, 
- ocrotirea sanatatii,
- asistenta sociala, 
- cultura fizica si agrement,
- prestarea altor servicii, 
pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantare, se va avea in vedere si prezentarea documentului de la sectiunea 2.1.15
 
2.1.15. Raport de evaluare 
 
raportul de evaluare se intocmeste de un expert autorizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania;
documentul se prezinta in copie la inregistrarea Cererii de finantare (cf prevederi HG 274/2013)
 
2.1.16. Imputernicire
 
in cazul in care o alta persoana decat reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, asa cum reiese din Certificatul constatator, semneaza Cererea de acord pentru finantare si documentatia aferenta, este necesara o imputernicire prin act notarial, in acest sens;
documentul se prezinta in original.
 
2.1.17. Act de identitate
 
se prezinta actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea; 
documentul se prezinta in copie certificata.
 
ATENTIE!
Documentele emise de intreprinderea solicitanta in original sunt stampilate si semnate pe fiecare fila, de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea. 
Documentele prezentate in copie poarta pe fiecare pagina mentiunea “Conform cu originalul”, stampila intreprinderii solicitante si semnatura persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea.
2.2. Inregistrarea si evaluarea Cererilor de acord pentru finantare
 
2.2.1. Inregistrarea Cererilor de acord pentru finantare
 
Completarea Formularelor de inscriere online se face in sesiuni si incepe dupa publicarea pe site-ul Departamentului a duratei sesiunii si a datei de la care se pot inregistra Formularele;
In vederea inscrierii, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola, pe site-ul www.aippimm.ro. Dupa inregistrare, solicitantul  va completa si transmite on-line formularul de inscriere incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 10 zile de la demararea inscrierii pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului, dupa cum urmeaza: 
a) Formularul de inscriere on-line corect si integral completat va putea fi transmis si inregistrat o singura data in cadrul aplicatiei pe parcursul celor 10 zile de inregistrare, programul electronic de inregistrare on-line nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi operator economic. 
b) Calcularea punctajului se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a formularului de inscriere, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
c) Dupa expirarea termenului de inscriere si in conformitate cu punctajul obtinut online, pe site-ul institutiei, la adresa www.aippimm.ro, se publica in termen de 1 zi lucratoare, lista centralizata cu solicitantii  acceptati in vederea verificarilor administrative, de eligibilitate.
d)Admiterea la finantare se va face in urma verificarilor prevazute la lit. c) in  ordinea punctajului obtinut la completarea formularului de inscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala in aceasta ordine: 
i) domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicita finantarea,  
ii) numarul locurilor de munca nou create, 
iii)categoria IMM din care face parte solicitantul, 
iv) locatia implementarii proiectului,  
v) valoarea profitului obtinut din exploatare la 31 decembrie 2012, 
vi) valoarea profitului net la 31 decembrie 2012.
Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera automat un numar de identificare pentru fiecare proiect, denumit numar RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic, si va genera si transmite automat pe adresa de posta electronica o Scrisoare de instiintare privind inregistrarea in Registru, precum si numarul de inregistrare RUE.”
 
ATENTIE! 
Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism are obligatia de a face publica pe site-ul sau: 
- data de la care se pot inregistra Formulare de inscriere online si durata sesiunii,
- bugetul anual alocat schemei,
- LISTA aplicantilor admisi in limita bugetului si in afara bugetului alocat anual schemei.
 
ATENTIE!
In ordinea numarului R.U.E. obtinut si in limita bugetului anual alocat schemei, aplicatia va transmite Scrisoare de instiintare privind acceptarea la evaluarea administrativa a aplicantilor admisi in limita bugetului anual alocat schemei.
Dupa inregistrarea on-line, Cererea de acord pentru finantare completata, insotita de documente justificative, se depune sau se transmite prin posta sau alte servicii de curierat la Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si cooperatie din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii solicitante,, mentionandu-se pe plic “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.
Cererea de acord pentru finantare va fi insotita de Scrisoarea de instiintare privind acceptarea la evaluarea administrativa a aplicantilor admisi in limita bugetului, in copie.
In cazul in care datele din Cererea de acord pentru finantare nu sunt conforme cu datele din recipisa generata la inregistrarea on-line, Cererea se respinge.
Nu se iau in considerare cereri, documente, inscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o alta adresa decat cea specificata mai sus.
Cererea de acord pentru finantare si documentele justificative se depun in 2 exemplare, un original si o copie certificata.
 
Numarul de inregistrare RUE atribuit in ordinea punctajului obtinut dupa criteriile prevazute mai sus, si comunicat prin Scrisoare de inregistrare, permite intreprinderii solicitante de ajutor de minimis sa depuna sau sa transmita prin posta sau alte servicii de curierat, la OTIMMC din raza teritoriala a sediului social, Cererea de acord pentru finantare si documentele justificative, in perioada comunicata in scrisoare.
 
In termen de 10 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativa, solicitantii care au indeplinit punctajul minim de 60 de puncte au obligatia depunerii Cererii de acord pentru finantare, insotita de documentele justificative, la OTIMMC din raza teritoriala unde se afla sediul social al solicitantului, cu urmatoarele mentiuni:      
  Destinatar:
 i) OTIMMC - adresa 
ii) Schema de minimis 
 Expeditor:
 i) numarul de inregistrare on-line;
 ii) denumirea completa a operatorului economic solicitant;
 iii) numarul de inregistrare la ORC;
 iv) CUI/codul de inregistrare fiscala;
 v) suma solicitata;
        vi) adresa solicitantului, inclusiv judetul.
Nedepunerea Cererii de acord pentru finantare, insotita de documentele justificative prevazute la art. 3, in intervalul de timp de 10 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativa, atrage decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile schemei.

ATENTIE!
 
Aplicantii care NU primesc Scrisoarea de instiintare privind acceptarea la evaluarea administrativa a aplicantilor admisi in limita bugetului anual alocat schemei NU VOR DEPUNE CEREREA DE ACORD PENTRU FINANTARE SI DOCUMENTATIA AFERENTA.
In cazul in care vor exista renuntari, respingeri sau diferente de sume la rambursare aplicantii vor fi instiintati cu privire la depunerea Cererii de acord pentru finantare, cereri care vor fi analizate si verificate, in limita bugetului alocat schemei, in ordinea punctajului obtinut la formularul de inscriere, incepand cu primul aplicant admis in afara bugetului
 
2.2.2. Verificarea  Cererii de acord pentru finantare
 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, Cererea va fi analizata, in limita bugetului anual alocat schemei, in functie de numarul RUE.
conform prevederilor art. 4 alin. (7) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, termenul de finalizare a procesului de evaluare a Cererii de acord pentru finantare este de maximum 60 de zile lucratoare de la data la care aceasta este completa, in limita bugetului anual alocat schemei;
conform prevederilor art. 4 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, Cererea este completa in urmatoarele situatii:
- contine toate informatiile si documentele prevazute in H.G. nr. 274/2013;
- contine toate informatiile si documentele solicitate de Unitatea de implementare, urmare unei solicitari de completare a Cererii de acord pentru finantare;
- nu prezinta neconcordante in informatiile furnizate;
conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, Cererea de acord pentru finantare se solutioneaza, dupa caz:
- acceptarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii – prin emiterea unei Scrisori in vederea semnarii, in termen de 10 zile lucratoare,  Acordului pentru finantare in cazul in care sunt respectate in mod cumulativ prevederile H.G. nr. 274/2013;
- respingerea cererii de acord pentru finantare - prin emiterea unei Scrisori de respingere, in cazul in care nu sunt respectate prevederile H.G. nr. 274/2013; 
solicitarea de clarificari. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 10 zile de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului.
 
ATENTIE!
Echivalentul in euro al valorii ajutorului de minimis acordat unei intreprinderi prin prezenta schema este calculat la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua de 11.11.2013 – data la care HG  848/2013 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr 689/11.11.2013 – adica valoarea licitata in sedinta bancara din ziua lucratoare precedenta, si anume:
1 EUR = 4.4424 lei si 1 USD = 3.3104 lei
 
conform prevederilor art. 4 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, daca Cererea este incompleta se poate solicita completarea acesteia cu informatii si documente in vederea finalizarii procesului de evaluare;
conform prevederilor art. 4 alin. (11) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, termenul maxim pentru transmiterea documentatiei solicitate este de 10 zile lucratoare de la primirea respectivei solicitari;
 
ATENTIE!
Termenul de 10 zile lucratoare pentru transmiterea documentatiei de completare se calculeaza de la data solicitarii transmise de catre OTIMMC prin fax sau email.
 
ATENTIE!
Documentatia pentru completarea Cererii va fi insotita de o adresa de inaintare cu mentiunea “Completare la Cererea de acord pentru finantare nr. ...” si un opis cu documentele transmise si se inregistreaza la OTIMMC din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii.
 
ATENTIE!
Cererile de acord pentru finantare noi si completarile la cererile de Acord pentru finantare transmise au acelasi regim de solutionare, respectiv ordinea cronologica a numerelor RUE in limita bugetului anual alocat schemei, cu respectarea termenului maxim de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii acestora. 
 
ATENTIE!
Daca in urma analizei planului de investitii se constata ca informatiile declarate de solicitant in planul de investitii on-line nu sunt corecte/reale, ele generand si un punctaj diferit de cel generat de aplicatie, solicitantul va primi scrisoare de instiintare a respingerii planului de investitii.
 
CONTESTATII 
Primirea si solutionarea contestatiilor
 
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la Unitatea de Implementare semnata si stampilata de Seful OTIMMC, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.
Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formuland o contestatie, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere. 
 Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
- datele de identificare a operatorului economic;
- obiectul contestatiei, motivele de fapt si de drept si dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura reprezentantului legal si stampila.
 Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui in cadrul OTIMMC o Comisie de contestatie, formata din membrii care nu au participat la evaluarea documentatiei. 
Termenul de solutionare este de 10  zile lucratoare de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin fax, e-mail sau posta, cu confirmare de primire.
 
2.3. Plata ajutorului de minimis
 
2.3.1. Demararea investitiei
 
conform art. 5 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, in termen de maximum 4 luni de la data primirii Acordului pentru finantare, intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate sa demareze investitia aprobata spre finantare;
conform art. 5 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, dovada demararii se face prin transmiterea la registratura OTIMMC:
- a unei Informari privind demararea investitiei, insotite de documente justificative sau 
- a Cererii de plata a ajutorului de minimis, insotite de documente justificative, in cazul realizarii partiale sau totale a investitiei.
 
EXEMPLU
Documente justificative care pot insoti Informarea privind demararea investitiei incheiate in termenul legal de maximum 4 luni de la data primirii Acordului pentru finantare:
- contractul de vanzare, 
- contractul de constructie si ordinul de incepere a lucrarilor, 
- comanda ferma de echipamente aferente planului de investitii, 
- facturi, documente de plata, extrase de cont corespunzatoare achizitionarii de active aferente planului de investitii etc.
 
ATENTIE!
Conform prevederilor art. 5 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, in cazul in care intreprinderea nu transmite Informarea privind demararea investitiei sau Cererea de plata a ajutorului de minimis in termenul prevazut, Acordul pentru finantare se revoca. 
Conform prevederilor art. 5 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, in cazul in care intreprinderea demareaza investitia inainte de data emiterii Acordului pentru finantare, Acordul pentru finantare se revoca.
 
2.3.2. Solicitarea platii ajutorului de minimis
 
Conform art. 5 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, in vederea platii ajutorului de minimis aprobat, intreprinderea transmite urmatoarele documente:
- Cerere de plata a ajutorului de minimis, conform Formularului nr. 4; 
- opis cu toate documentele anexate Cererii de plata a ajutorului de minimis;
- documentele justificative prevazute in Formularul nr. 5, in ordinea prezentata in formular. 
 
ATENTIE!
Toata corespondenta dintre intreprinderile solicitante si OTIMMC va purta mentiunea pe plic "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis” si va fi depusa la OTIMMC din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii in original sau prin posta electronica/fax la adresele oficiale inscrise pe site-ul www.aippimm.ro
 
ATENTIE!
Toate documentele transmise de cǎtre intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis trebuie prezentate in limba romanǎ. In cazul documentelor depuse intr-o limbǎ strǎinǎ, intreprinderea va prezenta aceste documente insotite de traduceri in limba romanǎ certificate de cǎtre traducǎtori autorizati. 
Intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis trebuie asigure bunurile achizitionate impotriva tuturor riscurilor, pe toata perioada de implementare si monitorizare a schemei , si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre finantator. 
 
Conform art. 5 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, Cererea de plata a ajutorului de minimis se depune dupa achitarea partiala, respectiv totala a activelor achizitionate, conform Acordului pentru finantare aprobat pe baza Planului de investitii, parte a Cererii de acord pentru finantare, si includerea acestora in categoria activelor proprii ale intreprinderii.
 
ATENTIE!
Nu se admite plata partiala sau in rate pe un echipament din cele prevazute la art 2 alin 1 lit b)-f) din Anexa la HG 274/2013.
Conform prevederilor art. 5 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, numarul maxim de cereri de plata a ajutorului de minimis aprobat ce pot fi depuse de o intreprindere este 3. Prima cerere de plata reprezinta minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Conform prevederilor art. 5 alin. (11) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, termenul limita pentru depunerea cererii de plata a ajutorului de minimis si a documentelor justificative este data de 1 noiembrie a fiecarui an calendaristic.
 
2.3.3. Verificarea cheltuielilor eligibile efectuate
 
Reprezentantii OTIMMC efectueaza verificarea cheltuielilor eligibile, parcurgand urmatoarele etape:
 
1 - Unitatea de implementare analizeaza Cererea de plata a ajutorului de minimis si documentele  justificative anexate; 
 
2 - in cazul in care se constata lipsa unor documente sau neconcordante intre datele si informatiile transmise, Unitatea de implementare transmite o solicitare de completare a Cererii de plata a ajutorului de minimis.
 
3 - Unitatea de implementare organizeaza deplasarea la fata locului si comunica perioada de control intreprinderii beneficiare de ajutor de minimis; 
          
4 - Unitatea de implementare verifica la fata locului; 
 
Conform art. 5 alin. (5) din Anexa la H.G.nr. 274/2013, verificarea la fata locului urmareste:
conformitatea copiilor documentelor anexate la Cererea de plata a ajutorului de minimis, cu exemplarele in original; 
efectuarea cheltuielilor eligibile de catre intreprindere, in conformitate cu Acordul pentru finantare; 
existenta fizica si in evidentele contabile a activelor care fac obiectul Cererii de plata a ajutorului de minimis;
indeplinirea obligatiei asumate la obtinerea acordului pentru finantare, privind mentinerea locurilor de munca existente la data depunerii Cererii de acord pentru finantare si crearea de noi locuri de munca pana la finalizarea investitiei;
realizarea unei constructii noi, respectiv achizitionarea de active, cu exceptia constructiei, in conditii de piata, cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei, utilizarii eficiente a fondurilor si asumarii raspunderii;
achizitionarea de constructii in conditii de piata, fara ca achizitorul sa fie in masura sa isi exercite controlul asupra vanzatorului sau viceversa, cu respectarea tuturor cerintelor (existenta raportului de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, incadrarea in grilele notariale, dovada ca activul achizitionat si terenul aferent sunt libere de sarcini); 
respectarea altor prevederi ale H.G. nr. 274/2013 si indeplinirea altor obligatii asumate la obtinerea acordului pentru finantare.
Conform art. 5 alin. (7) din Anexa la H.G.nr. 274/2013, persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea are obligatia, in conditiile legii, de a participa si de a pune la dispozitia echipei de verificare toate documentele solicitate, de a acorda dreptul de acces in locatia realizarii investitiei;
 
5 - Unitatea de implementare intocmeste o nota de constatare unilaterala care fundamenteaza propunerea de plata/neplata a ajutorului de minimis aferent cheltuielilor eligibile efectuate, in limita valorii finantarii aprobate prin Acordul pentru finantare.
 
conform art. 5 alin. (12) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, plata ajutorului de minimis se face direct catre intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, si nu catre furnizori ai acestora prin compensare;
 
ATENTIE!
Conform art. 5 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, plata ajutorului de minimis se face, in limita bugetului anual alocat schemei, avand in vedere valoarea activelor achizitionate si inregistrate in contabilitate, pe baza facturilor emise de furnizori, conform reglementarilor legale in vigoare, in limita finantarii aprobate prin Acordul pentru finantare.
 
ATENTIE!
Plata ajutorului de minimis nu poate face obiectul unor plati compensatorii.
 
3.  CONTROLUL, RESTITUIREA SI RAPORTAREA AJUTOARELOR DE MINIMIS
 
conform art. 6 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, in cazul in care, in urma controalelor efectuate la intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, se constata:
a) lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obtinut ajutor de minimis;
b) neinregistrarea in evidentele contabile a activelor pentru care s-a solicitat/obtinut ajutor de minimis;
c) nerespectarea obligatiei asumate la obtinerea Acordului pentru finantare privind crearea si mentinerea locurilor de munca;
d) schimbarea destinatiei finantarii aprobate;
e) orice alta nerespectare a prevederilor H.G. nr. 274/2013 sau a acordului pentru finantare,
Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis nu plateste ajutorul de minimis solicitat sau propune OTIMMC recuperarea totala sau partiala, dupa caz, a ajutorului de minimis acordat, care include si dobanda aferenta datorata de la data platii pana la data recuperarii;
 
conform art. 6 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, recuperarea ajutorului de stat se realizeaza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007;
conform art. 6 alin. (4) din Anexa la H.G.nr. 274/2013, sumele recuperate reprezinta venituri ale bugetului de stat.
 
ATENTIE!
 
Conform art. 6 alin. (5) din Anexa la H.G.nr. 274/2013, intreprinderile beneficiare au obligatia sa transmita OTIMMC anual, timp de 3 ani de la finalizarea investitiei, o raportare privind efectele finantarii, conform Formularului nr. 6. Transmiterea formularului de raportare se face pana la data de 1 iulie a anului in curs pentru anul precedent. 
 
4.  RENUNTAREA TOTALA SAU PARTIALA A AJUTORULUI DE MINIMIS APROBAT PRIN ACORDUL PENTRU FINANTARE
 
conform art. 7 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, in cazul in care se renunta la una sau mai multe cheltuieli eligibile aprobate spre finantare potrivit acordului pentru finantare, intreprinderile beneficiare au obligatia de a transmite Unitatii de implementare din cadrul OTIMMC o cerere de renuntare partiala sau totala a finantarii, conform Formularului nr. 7;
 
4.1. Cererea de renuntare totala sau partiala a ajutorului de minimis pentru care exista Acord pentru finantare, conform Formularului nr. 7 din Procedura anexa la H.G. nr. 274/2013 
Cererea de renuntare totala sau partiala a ajutorului de minimis se transmite in cazul in care intreprinderea renunta la unul sau mai multe active din planul de investitii aprobat conform Acordului pentru finantare;
Cererea de renuntare totala sau partiala a ajutorului de minimis include 3 sectiuni, A, B si C, se completeaza in limba romana prin tehnoredactare si trebuie stampilata si semnata in original de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea solicitanta;
se mentioneaza denumirea intreprinderii si persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea;
se mentioneaza valoarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare, valoare care trebuie sa corespunda cu valoarea din Sectiunea B din formular;
 
5.  CONFLICT DE INTERESE
 
conform art. 9 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform prevederilor legale in vigoare;
conform art. 9 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, regulile privind conflictul de interese in cazul functionarilor publici, conform prevederilor legale in vigoare, se aplica in mod corespunzator personalului OTIMMC implicat in procesul de analizare si solutionare a Cererilor de acord pentru finantare si a Cererilor de plata a ajutorului de minimis.
 
ATENTIE!
Nu se admit furnizori care au in structura actionariatului administratorii/ actionarii/asociatii/asociatii unici ai intreprinderii beneficiare a ajutorului de minimis sau rude si afini pana la gradul IV inclusiv. 
 
6.  CONFIDENTIALITATE
 
conform art. 10 din Anexa la H.G. nr. 274/2013, personalul OTIMMC are obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele justificative depuse de intreprinderile solicitante in cadrul prezentei scheme.
  
ANEXA I
LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITATII EUROPENE
LISTA
Prevazuta in articolul 32 din Tratat
 
— 1 — — 2 —
Numar
nomenclatura
Bruxelles Destinatia produselor
CAPITOL 1 Animale vii
CAPITOL 2 Carne si organe comestibile
CAPITOL 3 Peste, crustacee si moluste
CAPITOL 4 Lapte si produse lactate; oua de pasare; miere naturala
CAPITOL 5
 05.04 Intestinele, vezica si stomacul animalelor, in intregime sau bucati, cu exceptia
celor de peste
 05.15 Produse de origine animala, care nu sunt denumite sau incadrate in alta parte;
animale moarte corespunzatoare capitolelor 1 sau 3, improprii pentru consumul uman
CAPITOL 6 Plante si produse de floricultura
CAPITOL 7 Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari
CAPITOL 8 Fructe comestibile; coji de citrice si pepene galben
CAPITOL 9 Cafea, ceai si mirodenii, in afara de maté (ilex) (no 09.03)
CAPITOL 10 Cereale
CAPITOL 11 Produse de morarit; malt si amidon; gluten; inulin
CAPITOL 12 Seminte si fructe oleaginoase; samburi si seminte si fructe diverse; plante
industriale si medicinale; paie si furaje
CAPITOL 13
ex. 13.03 Pectine
CAPITOL 15
15.01 Untura si alte grasimi de porc topite; grasime de pasare topita
15.02 Seu (de bovine, ovine si caprine) brut sau topit, inclusiv cel denumit «primul extras»
15.03 Stearina; oleo-stearina; ulei din osanza si oleo-margarina neemulsionata, fara a fi emulsionate, amestecate sau preparate
15.04 Grasimi si ulei de peste si mamifere marine, rafinate sau nerafinate
15.07 Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, rafinate sau purificate
15.12 Grasimi si uleiuri animale sau vegetale, hidrogenate, rafinate sau nerafinate, dar nepreparate mai departe
15.13 Margarina, inlocuitor de osanza si alte grasimi alimentare preparate
15.17 Reziduuri provenind din prelucrarea grasimilor sau din ceara animala sau
vegetala
CAPITOL16 Preparate din carne de animale, peste, crustacee si moluste
CAPITOL17
17.01 Zahar de sfecla si trestie, in stare solida
17.02 Alte tipuri de zahar; siropuri de zahar; miere artificiala (amestecata sau nu cu
miere naturala); zahar caramelizat
17.03 Melasa, decolorata sau nu
17.05 Zahar aromatizat sau colorat, siropuri si melasa, neincluzand sucuri de fructe
care contin in orice proportie adaos de zahar
CAPITOL 18
18.01 Cacao boabe, intregi sau macinate, bruta sau prajita
18.02 Coji, pielite si deseuri de cacao
CAPITOL 20 Preparate din legume, zarzavaturi, fructe si din alte parti ale plantelor
CAPITOL 22
22.04 Must de struguri, fermentat sau cu fermentatia oprita in alt mod decat prin
adaos de alcool
22.05 Vinuri din struguri proaspeti; must din struguri cu fermentatia oprita prin adaos
de alcool
22.07 Alte bauturi fermentate (de exemplu, cidru, rachiu de pere, hidromel)
Ex.22.08
Ex 22.09 Alcool etilic sau alcool neutru denaturat sau nu, de orice tarie, obtinut din
produse agricole figurand in anexa I din Tratat, cu exceptia lichiorurilor sau
altor bauturi spirtoase si a altor preparate alcoolice compuse (numite «extracte
concentrate») folosite la fabricarea bauturilor
22.10 Otet comestibil si inlocuitori comestibili ai acestora
CAPITOL 23 Reziduuri si deseuri din industria alimentara, preparate pentru hrana animalelor
CAPITOL 24
24.01 Tutun brut sau neprelucrat; deseuri de tutun
CAPITOL 45
45.01 Pluta naturala bruta si deseuri de pluta; pluta concasata, granulata sau praf
CAPITOL 54
54.01 In brut, daracit, scarmanat, pieptanat sau tratat in alt mod, dar netors; calti si
deseuri (inclusiv scame)
CAPITOL 57
57.01 Canepa (Cannabis sativa) bruta, daracita, scarmanata, pieptanata sau tratata
in alt mod, dar netoarsa; calti si deseuri (inclusiv scame)
 
sursa: http://www.aippimm.ro/
 
Citeste in pagina 3 informatii despre Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Urmareste-ne pe Google News

Ultimele NOUTATI

Mediul de afaceri romanesc nu vrea impozitare progresiva. De ce spun managerii ca e mai buna Cota unica: a stat la baza cresterii clasei de mijloc
Companii

Mediul de afaceri romanesc nu vrea impozitare progresiva. De ce spun managerii ca e mai buna Cota unica: a stat la baza cresterii clasei de mijloc

Antreprenorii romani nu isi doresc schimbarea cotei unice cu un sistem de impozitare progresiva, asa cum propune PSD, iar argumentele oamenilor de afaceri sunt cat se poate de clare. Ei transmit ca...
today28 Mai. 2022
Cum sa reduci consumul de combustibil atunci cand conduci: 4 metode
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Cum sa reduci consumul de combustibil atunci cand conduci: 4 metode

De cand carburantul s-a scumpit semnificativ, soferii cauta solutii care sa reduca consumul, in timp ce unii prefera sa isi lase masina parcata in fata blocului sau a casei si sa plece cu autobuzul...
today28 Mai. 2022
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Cum sa-ti depozitezi corect anvelopele, intre anotimpuri: ghid simplu, in 4 pasi
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul...

Cum sa-ti depozitezi corect anvelopele, intre anotimpuri: ghid simplu, in 4 pasi

today28 Mai. 2022
Parchetul General, reactie la decizia CCR privind intreruperea prescriptiei raspunderii penale. Decizia ar afecta infractiuni precum: furtul, falsurile, inselaciunea, accidentele de circulatie
Ultimele stiri economice

Parchetul General, reactie la decizia CCR privind intreruperea prescriptiei raspunderii penale. Decizia ar afecta infractiuni precum: furtul, falsurile, inselaciunea, accidentele de circulatie

today28 Mai. 2022
Noi reguli pentru RCA: soferii, in sfarsit intelesi. Cum se vor acorda despagubirile si cum se va face constatarea amiabila
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul...

Noi reguli pentru RCA: soferii, in sfarsit intelesi. Cum se vor acorda despagubirile si cum se va face constatarea amiabila

today28 Mai. 2022
Varsta standard de pensionare, REDUSA CU 2 ANI pentru acesti romani: ce angajati beneficiaza de noua lege
Ultimele stiri economice

Varsta standard de pensionare, REDUSA CU 2 ANI pentru acesti romani: ce angajati beneficiaza de noua lege

today28 Mai. 2022

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x