GHID FISCAL. Noi reguli de la ANAF pentru persoanele fizice care inchiriaza sau subinchiriaza bunuri mobile si imobile: cum se calculeaza taxele catre stat

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
GHID FISCAL. Noi reguli de la ANAF pentru persoanele fizice care inchiriaza sau subinchiriaza bunuri mobile si imobile: cum se calculeaza taxele catre stat
Noi reguli de la ANAF pentru persoanele fizice care inchiriaza sau subinchiriaza bunuri mobile si imobile: cum se calculeaza taxele catre stat
de Magda Florea la 18 Apr. 2024
Urmareste-ne pe Google News
inchiriere anafsubinchiriere anaf

Fiscul romanesc, ANAF,  tocmai a publicat noile reglementari pentru inchiriere sau subinchiriere a bunurilor mobile si imobile.
 


 
"ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistenta contribuabili/Ghiduri curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal. 
 
Intr-o maniera accesibila si simplificata, ghidul contine informatii utile privind definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, contractul de locatiune si inregistrarea fiscala a acestuia, contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), modalitatile de plata ale impozitului si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si referitor la taxa pe valoarea adaugata ori sanctiuni. Materialul informativ integral poate fi consultat la urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid%20chirii%202024.pdf", a transmis ANAF.
 

Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din inchirierea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal 

1. Definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor 

 
Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din: a) inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile din patrimoniul personal; b) arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal; c) inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea.

Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile din patrimoniul personal sunt cele din cedarea folosintei locuintei, a caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.
 

2. Contractul de locatiune 

 
Potrivit Codului civil1 contractele de cedare a folosintei bunurilor sunt cuprinse in denumirea generica a contractelor de locatiune. 2.1 Inregistrarea fiscala a contractelor de locatiune Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent. In vederea inregistrarii contracului, contribuabilii depun Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune, insotita de o copie a contractului de inchiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de inchiriere se efectueaza de catre locator prin inscrierea mentiunii "conform cu originalul" si prin semnatura acestuia. Daca bunul a carui folosinta se cedeaza este detinut in comun, fiecare coproprietar are obligatia inregistrarii contractului de inchiriere la organul fiscal competent.
 
Modificarea sau incetarea contractului de locatiune poate fi inregistrata de locator la organul fiscal, prin depunerea Cererii de inregistrare a contractelor de locatiune, avand bifata in formular casuta "Modificare" sau "Incetare", dupa caz, insotita de documentele justificative. 
 
Data inregistrarii contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este, dupa caz, data inregistrarii la registratura organului fiscal competent, data postei sau data inregistrarii cererii pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor. Dovada inregistrarii la organul fiscal competent a contractului de inchiriere, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este:

a) copia cererii avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal - pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent;
b) copia cererii, insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent - pentru cererile depuse prin posta cu confirmare de primire;
c) copia cererii, insotita de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor - pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
 

2.2. Modalitatea de depunere a Cererii de inregistrare a contractelor de locatiune


Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune, insotita de o copie a contractului de inchiriere se depun la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Formularul electronic al Cerererii de inregistrare a contractelor de locatiune poate fi descarcat accesand portalul ANAF www.anaf.ro sectiunea Servicii online, rubrica Declaratii electronice si se poate transmite:
- prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual" (SPV) – rubrica Depunere declaratie unica si alte formulare SPV-PF;
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.

Organul fiscal central competent este:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica rezidenta are domiciliul fiscal, potrivit legii;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul imobil care face obiectul contractului de inchiriere/organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului, dupa caz, pentru persoanele fizice nerezidente;
c) organul fiscal in raza caruia se face constatarea inchirierii bunului mobil, conform dispozitiilor legale fiscale, in cazul persoanelor fizice nerezidente.
 

2.3. Notificarea privind nedepunerea la termen a cererii de inregistrare a contractelor de inchiriere


In cazul neindeplinirii obligatiei de inregistrare a contractelor de inchiriere, organul fiscal competent notifica persoanele fizice care figureaza in evidentele fiscale cu venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal.
 

3. Inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si/sau imobile din patrimoniul personal

 

3.1. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si a impozitului datorat, in situatia in care o persoana fizica inchiriaza unei alte persoane fizice


Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor, altele decat veniturile platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, din arendarea bunurilor agricole, precum si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. In cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Pentru stabilirea venitului brut, la sumele reprezentand chiria in bani si/sau la echivalentul in lei al veniturilor in natura se adauga, daca este cazul, si valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispozitiilor legale sau intelegerii contractuale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Reprezinta venit brut si valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, si care sunt efectuate de cealalta parte contractanta. In termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor, partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea investitiei.

Proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal are obligatia sa declare la organul fiscal competent valoarea investitiei. In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.

Venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor, altul decat cel platit de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, din arendarea bunurilor agricole, precum si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, se stabileste de catre persoana fizica prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut. Impozitul se determina de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, iar plata se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.
 
Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare, din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, precum si din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, pentru care impunerea este finala, au obligatia sa completeze si sa depuna Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti si respectiv pana la data de 25 mai, inclusiv a fiecarui an, pentru contractele in curs, in cazul celor care au incheiat contractele respective in anii anteriori.

Pentru contractele in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului net anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. In situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale sau in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care determinarea venitului brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei, si in care chiria este exprimata in lei sau reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, venitul este recalculat de catre contribuabil, pe baza Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate. In acest caz, determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se depune declaratia.

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care determinarea venitului brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal si in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, au obligatia de a depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii impozitului anual pe venit.

Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se completeaza pentru fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit. Nu se depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, a caror impunere este finala , precum si pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor3 pentru care chiria este exprimata in lei.
 

3.2. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si a impozitului datorat, in situatia in care o persoana fizica inchiriaza unei persoane juridice sau unei alte entitati care are obligatia de a conduce evidenta contabila


In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor realizate de persoanele fizice platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor, se stabileste la fiecare plata, de catre platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.

Platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatia de a calcula, retine, declara si plati impozitul corespunzator sumelor platite. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net si se retine la sursa, de catre platitorii de venituri, la momentul platii veniturilor. Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati au obligatia de a depune formularul 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat si sa completeze corespunzator pozitia 101 din Anexa nr. 3 Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat.
 

4. Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)


Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, din una sau mai multe surse, sau venituri din alte categorii, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza anuala de calcul de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate.

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor o reprezinta:
 
a) nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 6 salarii minime brute pe tara inclusiv si 12 salarii minime brute pe tara;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 salarii minime brute pe tara inclusiv si 24 de salarii minime brute pe tara;
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 de salarii minime brute pe tara.
 
Incadrarea in plafonul anual de cel putin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate se efectueaza prin cumularea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu o persoana juridica, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, investitii, din alte surse, dupa cum urmeaza:

a) venitul net din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal;
c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
d) venitul si/sau castigul/castigul net din investitii;
e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
f) venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse.

La incadrarea in plafonul de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate nu se iau in calcul veniturile neimpozabile4 .

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabili prin aplicarea cotei de contributie de 10% asupra bazei anuale de calcul reprezentand nivelul a 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate , dupa caz. Declaratia se depune pana la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate, pana la termenul de 25 mai inclusiv al anului urmator celui pentru care se stabileste contributia datorata, daca realizeaza venituri peste plafoanele de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II.

Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate. Prin exceptie de la cele mentionate in paragraful anterior, in situatia in care venitul realizat se incadreaza in acelasi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligatia depunerii Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri din cedarea folosintei bunurilor, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pentru anul curent, este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate.

Prin exceptie de la cele mentionate la paragraful anterior, a) persoanele fizice persoanele fizice care nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii, activitati independente, drepturi de proprietate intelectuale, asocierea cu o persoana juridica potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, investitii, din alte surse si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, sau b) persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii, activitati independente, drepturi de proprietate intelectuale, asocierea cu o persoana juridica potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, investitii, din alte surse pentru care nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, care au optat pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, si incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu o persoana juridica potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, investitii, din alte surse depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate daca veniturile realizate sunt cel putin egale cu nivelul a 6 salarii minime brute pe tara. In acest caz, contributia datorata6 pentru anul in care au fost realizate veniturile este luata in calcul la stabilirea contributiei anuale calculate.

Persoanele fizice al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza in plafonul de cel putin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate isi pot modifica contributia datorata prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, oricand pana la implinirea termenului legal de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri mai mic decat nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii minime pe tara, in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate si au obligatia depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate. In cazul in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent venituri cumulate din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri a caror valoare este cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara, realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara si depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul in care in anul de realizare a veniturilor:

a) nu au obtinut venituri din salarii si asimilate salariilor pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in perioada in care au fost realizate veniturile;
b) nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate8 de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate;
c) nu au obtinut venituri din activitati independente pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate.

Prevederile mentionate la paragraful anterior se aplica si in cazul in care persoanele fizice9 au estimat venituri cumulate cel putin egale cu 6 salarii minime brute pe tara, iar pana la termenul prevazut pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate si contributiile sociale datorate au procedat la corectarea declaratiei initiale prin depunerea unei declaratii rectificative, ca urmare a realizarii de venituri sub plafon.
 

5. Modalitati de plata a impozitului si a contributiei de asigurari sociale de sanatate 

 
Ca modalitati de efectuare a platilor catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, amintim: - cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreiei Statului pe raza carora contribuabilii/platitorii isi au domiciliul fiscal; - prin virament bancar; - cu mandat postal, prin intermediul oficiilor postale. Informatii suplimentare privind modalitatile de efectuare a platilor se regasesc in Brosura privind modalitatile de efectuare a platilor catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala
 

6. Taxa pe valoarea adaugata

 
Arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si superficia, cu plata, pe o anumita perioada sunt operatiuni scutite de TVA10, cu urmatoarele exceptii:
- operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
- inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;
- inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile; - inchirierea seifurilor.

Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite mentionate mai sus, in conditiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Optiunea se notifica organelor fiscale competente prin depunerea formularului ”NOTIFICARE privind optiunea de taxare a operatiunilor prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal”. Incetarea optiunii de taxare se notifica prin depunerea formularului ”NOTIFICARE privind anularea optiunii de taxare a operatiunilor prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal” . Persoana impozabila stabilita in Romania, neinregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, trebuie sa solicite inregistrarea, daca opteaza pentru taxare, si sa depuna si NOTIFICAREA. Optiunea de inregistrare in scopuri de taxa nu tine loc de optiune de taxare a operatiunilor.
 
Persoana impozabila care a optat pentru regimul de taxare poate aplica regimul de scutire de taxa doar de la data inscrisa in NOTIFICAREA privind anularea optiunii de taxare. Optiunea pentru inregistrarea in scopuri de TVA se exercita prin depunerea declaratiei de inregistrare in scopuri de TVA, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, respectiv formularul 020 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal completand in mod corespunzator rubrica “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea TVA sau formularul 030 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal sau Declaratia pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale, precum si pentru radierea inregistrarii fiscale – formular 700 (se depune exclusiv prin mijloace electronice de depunere la distanta), dupa caz. In urma depunerii declaratiei de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent va emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA pe care este inscris codul si data de la care este valabila inregistrarea in scopuri de TVA. Dupa eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal va inscrie contribuabilul in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, registru care este public si se afla pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA, contribuabilii au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege urmatoarele declaratii fiscale, dupa caz: - Decont de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300) – lunar/trimestrial; -Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoane inregistrate in scopuri de TVA (formularul 394) – lunar/trimestrial; - precum si alte declaratii fiscale prevazute de lege, in functie de situatia specifica. 
 

7. Sanctiuni


Nedepunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, pana la data prevazuta in legislatia fiscala, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 de lei.
 

8. Informatii suplimentare


Informatii detaliate se pot obtine:

- accesand portalul ANAF, www.anaf.ro;
- telefonic, la Serviciul central de asistenta contribuabili
– Contact-center, la numarul de telefon: 031.403.91.60;
- la structurile de asistenta pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.
 

9. Modalitatea de interactiune cu ANAF

 
 Transmiterea cererilor, inscrisurilor sau a oricaror altor documente catre organele fiscale de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, persoanele fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent se efectueaza exclusiv prin intermediul Spatiului Privat Virtual.

Prin intermediul acestui serviciu se efectueaza comunicarea electronica a informatiilor si inscrisurilor intre Agentia fiscala si contribuabili, acestia avand si posibilitatea de a vizualiza situatia fiscala si financiara proprii. Informatii cu privire la inregistrarea in ”Spatiul Privat Virtual”, se regasesc pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala: www.anaf.ro, sectiunea - Servicii online, rubrica - Inregistrare utilizatori14 . In ceea ce priveste depunerea declaratiilor fiscale, formularele electronice sunt accesibile pe site-ul ANAF si se depun electronic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 

Foto: manager.ro

 

Senior Editor Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Economia subterana si afacerile ilegale duduie: saci de bani sunt spalati anual
Economie

Economia subterana si afacerile ilegale duduie: saci de bani sunt spalati anual

today26 Mai. 2024
Imobiliarele raman o investitie buna? Semnal clar de la cei mai bogati oameni
Imobiliare

Imobiliarele raman o investitie buna? Semnal clar de la cei mai bogati oameni

today25 Mai. 2024
Se schimba varsta de pensionare in toata Romania: ce spune noua lege din Parlament
Ultimele stiri economice

Se schimba varsta de pensionare in toata Romania: ce spune noua lege din Parlament

today24 Mai. 2024
Nota de plata pentru dezmatul cu bani publici va veni in 2025. Seful Consiliului Fiscal anticipeaza criza de anul viitor
Economie

Nota de plata pentru dezmatul cu bani publici va veni in 2025. Seful Consiliului Fiscal anticipeaza criza de anul viitor

today24 Mai. 2024
3 povesti de dragoste care demonstreaza ca banii nu aduc fericirea in cuplu
ShowBiz

3 povesti de dragoste care demonstreaza ca banii nu aduc fericirea in cuplu

today24 Mai. 2024
De ce este Coca-Cola daunatoare pentru organismul uman si ce contine aceasta?
Sanatate

De ce este Coca-Cola daunatoare pentru organismul uman si ce contine aceasta?

today24 Mai. 2024
Opriti-va din a mai manca prajeala de la fast-fooduri: va distrugeti organismul cu incetinitorul
Mananca sanatos

Opriti-va din a mai manca prajeala de la fast-fooduri: va distrugeti organismul cu incetinitorul

today24 Mai. 2024
Expertul SEO - cum alegi persoana potrivita?
Stiri IT 2022, Tenhologie si Gadgeturi, Telefoane Mobile

Expertul SEO - cum alegi persoana potrivita?

today24 Mai. 2024
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cuRegulamentul UE 679/2016

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Se schimba varsta de pensionare in toata Romania: ce spune noua lege din Parlament
Ultimele stiri economice

Se schimba varsta de pensionare in toata Romania: ce spune noua lege din Parlament

today24 Mai. 2024
Nota de plata pentru dezmatul cu bani publici va veni in 2025. Seful Consiliului Fiscal anticipeaza criza de anul viitor
Economie

Nota de plata pentru dezmatul cu bani publici va veni in 2025. Seful Consiliului Fiscal anticipeaza criza de anul viitor

today24 Mai. 2024
3 povesti de dragoste care demonstreaza ca banii nu aduc fericirea in cuplu
ShowBiz

3 povesti de dragoste care demonstreaza ca banii nu aduc fericirea in cuplu

today24 Mai. 2024
De ce este Coca-Cola daunatoare pentru organismul uman si ce contine aceasta?
Sanatate

De ce este Coca-Cola daunatoare pentru organismul uman si ce contine aceasta?

today24 Mai. 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x