Vin microgranturile pentru IMM-uri, PFA-uri si ONG-uri: 2.000 de euro SUMA FIXA pentru fiecare beneficiar. Primul venit e primul servit

Vin microgranturile pentru IMM-uri, PFA-uri si ONG-uri: 2.000 de euro SUMA FIXA pentru fiecare beneficiar. Primul venit e primul servit
Vin microgranturile pentru IMM-uri, PFA-uri si ONG-uri: 2.000 de euro SUMA FIXA pentru fiecare beneficiar. Primul venit e primul servit
de Magda Florea la 25 Sep. 2020
microgranturifonduri europeneongimmcmipfa

In sedinta de joi a Guvernului s-a discutat despre schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri, PFA-uri, cabinete medicale individuale si ONG-uri. Este vorba despre trei masuri de sprijin care insumeaza un miliard de euro. Potrivit secretarului  de stat din Ministerul Economiei Daniela Nicolescu, masurile urmeaza sa fie deschise esalonat pentru aplicatii, incepand cu masura 1 - microgranturi de 2000 de euro. ''S-a facut preinregistrarea, dupa ce se adopta modificarile la Ordonanta 130 astazi, eu zic ca in cateva zile dam drumul la grantul 1 si 2. Dam esalonat tocmai ca sa nu aglomeram aplicatia, la doua zile diferenta'', a spus Nicolescu.
 

ACTUALIZARE. DISPARE O CONDITIE DE ACORDARE A GRANTURILOR PENTRU IMM-URI


Potrivit unei completari a premierului Ludovic Orban, ''cel tarziu la 1 octombrie trebuie sa dam drumul”.
 

Masura 1 - 2.000 de euro SUMA FIXA pentru fiecare beneficiar

 
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat il constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.

Citeste si: Oficial BNR: Romania incaseaza 100 de lei si cheltuie 134. Deficitul public e acum elefantul din camera cu portelanuri
 

Cine poate beneficia de bani?

 
 • a) intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;
 
 • b) PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 la OUG 130/2020;
 
 • c) PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicarii in activitatile legate de COVID-19, dar si pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverinte-formular si incarcarea acesteia in aplicatia de inscriere, emisa de unitatea sanitara unde a prestat serviciul beneficiarul/directia de sanatate publica judeteana, dupa caz (Anexa 3).
 

Conditii pentru beneficiari:

 
 • au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;
 
 • au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor PFA, ONG, CMI.
 
 • isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;
 
 • nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
 
 • nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de catre Comisia Europeana;
 
 • codul CAEN pe care aplicatul aplica trebuie sa fie autorizat la momentul inscrierii in cadrul etapei 2 (de solicitare propriu-zisa a finantarii).

Citeste si: 

Se finanteaza in ordinea PRIMUL VENIT - PRIMUL SERVIT, in urmatoarele conditii:

 
- Ajutor Financiar Nerambursabil sub forma forfetara – maximum 2000 euro/beneficiar, la cursul InfoRegio valabil in luna deschiderii inscrierii, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente masurii.
 
Cheltuieli eligibile:
 
 • a)    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 • b)    datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 • c)    cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
 • d)    cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
 • e)    cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
 • f)    cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 • g)    cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
 • h)    cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului. Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile facturile emise anterior semnarii contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului.
 

Procedura de inscriere in Program:

 
 Inscrierea in program, creare profil, user, parola si completarea formularului de inscriere in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro  Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la masura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, depunere documente decont, incarcare documente cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office.
 
 • Inscrierile in cadrul masurii se vor realiza in doua etape distincte:

 
a) Etapa 1 de creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica atat datele reprezentantului legal/imputernicit cat si datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedura.
 
b) Etapa 2 de inscriere in cadrul masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” in care aplicantii, cu profilul, user, si parola generate in prima etapa, vor completa si transmite formularul de inscriere conform Anexei 1. 
 
Data de la care este activa prima etapa  de creare profil, user si parola se comunica pe site-ul institutiei inainte de data inceperii procesului propriu zis.
 
Data de la care este activa a doua etapa  de inscriere in cadrul masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 3 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.
 
. Pentru participarea la masura “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola in prima etapa, generand prin aceasta actiune un cont de utilizator. 
 
Dupa crearea contului de utilizator, aplicantii vor avea acces la acesta  pe toata perioada de implementare a masurii, vor putea accesa  documentatia transmisa si vor avea posibilitatea semnarii contractului, descarcarii si incarcarii de documente diverse aferente platii sau raportarii, in mod electronic. Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a programului. 
 
Aplicatia va trimite pe toata perioada de implementare a masurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondentei cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondenta prin care aplicantii vor fi informati asupra actiunilor ulterioare inscrierii precum contract aprobat,  clarificari, mesaje de incarcare documente, etc. 
 
In momentul trimiterii formularului de inscriere online, aplicatia electronica va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuarii inregistrarii, mesaj care se va regasi in front office. 
 
 Dupa completarea si trimiterea on-line a formularului de inscriere nu se mai pot face  completari/modificari asupra acestuia.
 
Dupa trimiterea formularului aplicantii vor avea posibilitatea vizionarii in timp real pe site-ul MEEMA a listei cu solicitantii inscrisi in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul masurii. Ordinea la contractare in cadrul masurii se va face conform principiului primul venit-primul servit. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare pentru fiecare proiect in Registrul Unic Electronic, denumit numar RUE. 
 
Documentele ilizibile, incomplete sau neincarcate in aplicatie pot fi solicitate prin clarificari. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificari in termenul prevazut atrage dupa sine decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.
 
Pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate. 
 

Verificarea si selectia beneficiarilor:

 
In scopul verificarii solicitarilor si implementarii Programului, in cadrul MEEMA/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumita in continuare UIP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului tertiar de credite. Formularele si documentatia care intra in verificare in limita bugetului va fi repartizata de catre minister in ordinea RUE si in mod egal pentru verificare la cele 9 agentii.
 
Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii: solicitarile vor fi verificate in ordinea numarului RUE, in baza documentelor justificative incarcate in aplicatie. Solicitantii care nu indeplinesc criteriile administrative si de eligibilitate prevazute la art. 3 la prezenta procedura, vor primi scrisori de instiintare a respingerii din Proiect.
 
Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului, precum si adresa de corespondenta. Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari pe adresa de email inregistrata in aplicatia electronica. Clarificarile solicitate se trimit la emitent in 3 zile lucratoare de la transmitere. Netransmiterea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului. 
 
 Daca in urma analizei documentatiei inscrise integral completate se constata neconcordante sau ca informatiile declarate de solicitant nu sunt complete/ corecte/reale, solicitantul va primi Scrisoare de instiintare a respingerii.
 
 In conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.
 
Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE de care apartine, formuland o contestatie, in termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in formularul de inscriere on-line cu documentele justificative depuse.
 
 •  Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

 
- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
- dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura reprezentantului legal.
 
Contestatia se poate formula in orice etapa de implementare (verificare, semnare contract de finantare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.5 si se depune la AIMMAIPE de care apartine aplicantul.
 
Poti consulta aici Procedura COMPLETA de implementare a masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19
 

Citeste si: Esti fermier? Poti obtine 7.000 de euro din fonduri europene. Ghidul Solicitantului AICI 
Senior Editor Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Pandemia infloreste in Europa, iar protestele o zguduie. Europenii s-au saturat de restrictii
Analize

Pandemia infloreste in Europa, iar protestele o zguduie. Europenii s-au saturat de restrictii

Valul puternic de infectari care a lovit Europa in ultimele saptamni a determinat guvernele sa inaspreasca restrictiile. Masca a devenit un accesoriu obligatoriu in spatiile publice din tarile...
today28 Oct. 2020
Personalul medical din Belgia infectat cu coronavirus - chemat la munca. Sistemul medical belgian e aproape de colaps
Ultima ora

Personalul medical din Belgia infectat cu coronavirus - chemat la munca. Sistemul medical belgian e aproape de colaps

Belgia, cea mai afectata tara din Uniunea Europeana de pandemia de coronavirus, a ajuns intr-o situatie critica. Sistemul medical belgian e aproape de colaps, relateaza agentiile de presa...
today28 Oct. 2020
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020
Newsletter zilnic GRATUIT
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Rusia cere OMS sa ii inregistreze oficial PRIMUL VACCIN impotriva Covid-19
Extern

Rusia cere OMS sa ii inregistreze oficial PRIMUL VACCIN impotriva Covid-19

today27 Oct. 2020
Orban, acuzat ca si-a pus soferul pe liste la parlamentare: Cum a ajuns Costel Barbu de la sofer - cap de lista la parlamentare
Ultima ora

Orban, acuzat ca si-a pus soferul pe liste la parlamentare: Cum a ajuns Costel Barbu de la sofer - cap de lista la parlamentare

today27 Oct. 2020
Informatiile despre coronavirus domina topul cautarilor pe Google
Stiri IT 2020, Tenhologie si Gadgeturi,...

Informatiile despre coronavirus domina topul cautarilor pe Google

today27 Oct. 2020
ULTIMA ORA: Declaratii pe propria raspundere pentru scoala online. Consiliul Elevilor e indignat
Ultima ora

ULTIMA ORA: Declaratii pe propria raspundere pentru scoala online. Consiliul Elevilor e indignat

today27 Oct. 2020
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x